seminár SIEA - Bratislava

Seminár Monitorovanie spotreby energie – prvý krok k energetickej efektívnosti

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva zástupcov ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnost na odborný seminár „Monitorovanie spotreby energie – prvý krok k energetickej efektívnosti“, ktorý sa uskutoční dňa 12. decembra 2011 v budove Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry na Bajkalskej ulici 27 v Bratislave.

 

Seminár  je určený najmä pre pracovníkov tých odborov a oddelení ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorí majú v kompetencii prevádzku budov a hospodárenie s energiami.

Program:

09.00 – 09.30: Prezencia účastníkov

09.30 – 10.00: Zákon o energetickej efektívnosti – Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., SIEA

10.00 – 10.30: Zákon o energetickej hospodárnosti budov a smernica 2100/31/EÚ – Ing. Alena Ohradzanská, MDVRR SR

10.30 – 11.00: Pravidelná kontrola vykurovacích a klimatizačných systémov – Ing. Pavol Kosa, SIEA, Ing. Jozef Chudej, MH SR

11.00 – 11.15: Prestávka

11.15 – 11.45: Monitorovací systém efektívnosti pri používaní energie – Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., Ing. Jaroslav Chocholáček, SIEA

11.45 – 12.00: Metodické usmernenie MH SR č. 1532/2010-3400 k zákonu o energetickej efektívnosti – Ing. Pavol Kosa, SIEA

12.00 – 12.45: Praktické používanie monitorovacieho systému – Ing. Jaroslav Chocholáček, Ing. Roman Uhrina, SIEA

12.45 – 13.00: Diskusia a záver

 

Vstup na odborný seminár je bezplatný. V prípade Vášho záujmu o účasť na seminári vyplňte, prosím, nasledujúci on-line formulár.

 

Bližšie informácie o programe