Seminár - Bratislava

Seminár Energetická efektívnosť

Cieľ Európskej únie je usporiť 20 % energie do roku 2020. Smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti stanovuje základný rámec. Ako prispeje k jeho splneniu Slovensko? To bude témou seminára Energetická efektívnosť, ktorý v Bratislave v rámci výstavy CONECO/RACIOENERGIA 2013 pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR a SIEA.

Seminár sa uskutoční 11. apríla 2013 od 10. h do 13.30 h v Expo Clube na výstavisku Incheba. Vstup je bezplatný. Podujatie je určené pre všetkých, ktorých zaujímajú doterajšie výsledky, realizované energeticky úsporné opatrenia, najnovšie legislatívne zmeny a reálne možnosti, ktoré so sebou prinášajú nové trendy v monitorovaní spotreby energie a v stavebníctve.

Témy seminára

10.00 – 10.30  Aké zmeny prináša novela zákona o energetickej efektívnosti, Kvetoslava Šoltésová, SIEA

10.30 – 11.00 Smernica 2012/27/EU o energetickej efektívnosti, Miroslav Mariaš, MH SR

11.00. – 11.30  Prečo je potrebné verejné budovy obnovovať komplexne, Katarína Korytárová, MH SR

11.30 – 12.00  Sú „zelené“ budovy aj hospodárne? Marek Kremeň, Slovenská rada pre zelené budovy

12.00 – 12.30  Čo očakávať od pravidelných kontrol vykurovacích a klimatizačných systémov v budovách, Ing. Pavol Kosa, SIEA

12.30 – 13.00  Inteligentné meranie a riadenie spotreby energie po slovensky, Matúš Izakovič, ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.

13.00 – 13.30 – Diskusia