Bratislava

Seminár Aktuálne o podpore udržateľnej energetiky

„Aktuálne o podpore udržateľnej energetiky“ je téma seminára, ktorý sa uskutoční  vo štvrtok 24. marca 2022 počas výstavy CONECO/RACIOENERGIA v Bratislave.  Podujatie organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

Seminár je určený pre všetkých, ktorých zaujímajú najnovšie informácie o možnostiach podpory projektov zameraných na efektívne využívanie energie a obnoviteľných zdrojov.  Prezentované budú plánované priority pri podpore nízkoemisných opatrení z programu Slovensko a pre záujemcov o podporu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach aj užitočné odporúčania k projektu Zelená domácnostiam, ku ktorému SIEA pripravuje tretie pokračovanie. Špeciálna prezentácia bude venovaná medzinárodným projektom SIEA, z ktorých viaceré umožňujú spoznať príklady dobrej praxe zo zahraničia týkajúce sa energetických komunít.

 

Program:

Aké sú plánované priority pri podpore nízkoemisných opatrení?  

Michal Ilovič

Zelená domácnostiam pokračuje. Ako sa pripraviť.  

Matej Veverka

Medzinárodné projekty SIEA v oblasti udržateľnej energie

Stanislav Laktiš

 

Seminár sa bude konať v druhý deň  veľtrhu Racioenergia vo štvrtok 24. marca 2022 od 16.00 do 18.00 h v Programovom centre v hale D v areáli výstaviska Incheba v Bratislave. Podujatie organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

Návštevníci môžu počas celého veľtrhu využiť bezplatné energetické poradenstvo špecialistov SIEA. Stánok SIEA č. 200 sa nachádza v hale B2.