Online podujatie

Projekt Young Energy Europe už aj na Slovensku

AHK Slowakei (Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora) pozýva na online podujatie, na ktorom 12. júna 2021 predstaví, ako sa zástupcovia slovenských podnikov môžu zapojiť do vzdelávacieho programu Energy Scouts. Cieľom vzdelávacieho programu je vyškoliť a podporiť mladých pracovníkov pri hľadaní úspor v oblasti energetickej efektívnosti, efektívneho využívania zdrojov a mobility vo firmách.

 

Budúci energetickí skauti sa naučia analyzovať a odhaľovať potenciály úspor energie a zdrojov vo svojich firmách. Praktická fáza vzdelávacieho programu ponúka účastníkom možnosť, uplatniť získané vedomosti na monitorovanie a zníženie energetickej spotreby vlastného podniku.  Prvé školenie energetických skautov je naplánované na jeseň 2021.

Vzdelávací program je súčasťou medzinárodného projektu Young Energy Europe, realizuje sa s pomocou Európskej iniciatívy na ochranu klímy (EUKI), ktorá je podporným nástrojom Spolkového ministerstva pre životné prostredie, ochranu prírody a nukleárnu bezpečnosť (BMU).

 

 

Termín konania: 12.7.2021, 14:00 – 16:30 hod.

Jazyk podujatia: slovenský a anglický

Registrácia na podujatie: https://slowakei.ahk.de/sk/podujatia/detail-view-sk/young-energy-europe