konferencia SIEA - Tatranská Lomnica

Pozvánka na konferenciu Ako ŽIŤ ENERGIOU v školách

 

Ste pedagóg a chcete sa dozvedieť, ako urobiť z hodín o využívaní energie atraktívny zážitok? Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva pedagógov na dvojdňovú konferenciu „Ako ŽIŤ ENERGIOU v školách.“  Druhý ročník konferencie sa uskutoční 2. a 3. júla 2015 v Grandhoteli Praha v Tatranskej Lomnici.

Ľutujeme, ale registrácia je už uzatvorená.

Máte ešte možnosť zaregistrovať na čakaciu listinu. Akonáhle sa niekto z prihlásených účastníkov odhlási, budeme záujemcov kontaktovať v poradí, v akom sa prihlásili. Novým záujemcom pošleme informáciu, či potvrdzujeme ich registráciu, najneskôr do 29. 6. 2015.

Aj vzhľadom na množstvo pozitívnych ohlasov na vlaňajší  1. ročník konferencie Ako ŽIŤ ENERGIOU v školách ponúka SIEA pedagógom znovu možnosť získať inšpiráciu a poradiť sa s odborníkmi, ako deťom vysvetliť a ukázať, prečo je energia vzácna. Podujatie je určené pre všetkých pedagogických pracovníkov, ktorí majú možnosť poskytnúť deťom viac informácií o tom, ako šetriť energiu a využívať obnoviteľné zdroje energie, či už na hodinách prírodovedy, vlastivedy, environmentálnej výchovy, etickej výchovy, pracovného vyučovania, ale aj v školskom klube alebo počas záujmových aktivít.

Vstup na podujatie, ktoré bude spojené s workshopom, je pre vás bezplatný. Neváhajte, prihláste sa už teraz a načerpajte inšpiráciu. Budete mať možnosť získať veľa nových podnetov a materiálov, ktoré vydala SIEA. Počas workshopu bude priestor aj na výmenu skúseností a naštartovanie nových nápadov.

Príklady aktivít, ktoré si môžete vyskúšať počas workshopu

foto_082013_112.jpgfoto_082013_197.jpgbalon_raketa.jpgzruti.jpganemometer.jpg1067_442659985782231_74865492_n.jpg

Z jednej organizácie sa môžu prihlásiť maximálne dvaja pedagógovia. Organizátor prihláseným účastníkom hradí občerstvenie a ubytovanie v dvojlôžkových izbách so spolubývajúcim, ktorého si môžete určiť. V prípade, že ho neuvediete, budete ubytovaní s niektorým z ďalších záujemcov o ubytovanie.

Konferencia nadväzuje na množstvo aktivít, ktoré SIEA pre deti  pripravuje v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Sú medzi nimi súťažné programy pre školy a letné tábory, interaktívne hodiny pre žiakov základných škôl, ale aj prednášky a exkurzie pre stredoškolákov a vysokoškolákov. Od začiatku projektu SIEA zorganizovala celkom 132 podujatí pre takmer 5 800 detí.

Vďaka projektu ŽIŤ ENERGIOU majú pedagógovia možnosť pri práci s deťmi využiť aj špeciálne tlačené materiály a hry, ako sú napríklad návody na energetické experimenty alebo kvarteto, pexeso a domino. Všetky sú venované efektívnemu využívaniu energie a obnoviteľným zdrojom energie. Momentálne s nimi pracuje 104 škôl. O materiály je možné  požiadať v poradenskom centre ŽIŤ ENERGIOU v Banskej Bystrici.

Program konferencie

2. júl 2015

09.00 Registrácia účastníkov
10.00 Energetické poradenstvo pre ZŠ a pedagógov
Zvyšovanie energetického povedomia spoločnosti sa môže diať len za aktívnej účasti pedagógov. Kde všade a ako môžu využiť poznatky z energetického poradenstva učitelia ZŠ?
Michal Ilovič, SIEA
11.00 ŽIŤ ENERGIOU v školách – získavanie poznatkov prostredníctvom zážitkov
Prehľad súťažných aktivít, ktoré SIEA organizuje v školách. Návod ako možno hravou formou predstaviť vedu a energetiku deťom.
Diana Kosová, SIEA
12.30 Obed
13.30 Zoznámte sa s elektrinou
Putovanie históriou objavovania elektriny. Pokusy, ktoré deťom priblížia tak abstraktný pojem, ako je elektrina.
Tomáš Doušek, SIEA
15.00 Občerstvenie
15.30 Plynule obnoviteľnými zdrojmi energie
Názorné ukážky zážitkových hodín, počas ktorých môžu deti objavovať širšie uplatnenie obnoviteľných zdrojov energie.
Katarína Szaková, Pedagogická fakulta UMB
17.30 Záver

3. júl 2015

9.00 Workshop s expertmi SIEA: Chyť energiu do vlastných rúk
Vyskúšajte si súťažné aktivity v praxi.
10.30 Občerstvenie
11.00 Panelová diskusia: Nechajme sa inšpirovať energiou
Ak máte vlastné postupy, ako vtiahnuť deti do sveta energie, ukážte ich ostatným. Prihláste sa vopred – zašlite nám názov a krátky opis príspevku, najlepšie vyberieme. 
12.30 Obed
13.30 Závery konferencie: Ako zdieľať skúsenosti
Kde hľadať pomoc a nové námety zážitkových aktivít plných energie. 
14.30 Ukončenie konferencie

Podmienky účasti:

  • Vstup na podujatie je bezplatný. Účastníci sa môžu zaregistrovať prostredníctvom online formulára . Prihlasovať sa možno do naplnenia kapacity, následne bude možné prihlásiť sa už len na čakaciu listinu. Vzhľadom na zvyčajný veľký záujem o účasť na našich podujatia odporúčame prihlásiť sa čím skôr. Potvrdenie účasti prihláseným pošleme elektronicky e-mailom najneskôr do 29. 6. 2015.
  • Účasť na konferencii bude prioritne poskytnutá pedagógom, ktorí sa nezúčastnili 1. ročníka konferencie v uplynulom roku 2014, pričom nezáleží na tom, či sa z ich školy už konferencie zúčastnili iní kolegovia. Ostatní sa môžu zapísať na čakaciu listinu a v prípade voľnej kapacity, bude ich účasť na tejto konferencii akceptovaná. V prípade, že ste vlani boli účastníkom našej konferencie, prihláste sa prosím na čakaciu listinu (označte túto možnosť). Ak zostane voľná kapacita, budeme vás najneskôr 3 dni pred konferenciou informovať.
  • Z jednej organizácie sa môžu prihlásiť maximálne dvaja pedagógovia. V prípade záujmu o ďalšie miesta sa môžete prostredníctvom online formuláru prihlásiť na čakaciu listinu (označte túto možnosť). Ak zostane voľná kapacita, budeme vás najneskôr 3 dni pred konferenciou informovať.
  • Organizátor prihláseným účastníkom hradí občerstvenie a v prvý deň konania konferencie aj ubytovanie v dvojlôžkových izbách so spolubývajúcim.
  • Vzhľadom na nutnosť efektívneho využitia prostriedkov, z ktorých je konferencia financovaná, je ubytovanie možné bezplatne zabezpečiť len v dvojlôžkových izbách pri obsadení oboch lôžok. Ak máte záujem aj o ubytovanie, meno spolubývajúceho je potrebné uviesť už pri vypĺňaní formulára. Prihláška s uvedeným spolubývajúcim bude akceptovaná až po prihlásení oboch účastníkov. Ak spolubývajúceho neuvediete, budete ubytovaní s niektorým z ďalších záujemcov o ubytovanie.
  • Keďže je o účasť na konferencii vysoký záujem, prosíme zaregistrovaných účastníkov, aby nás neodkladne informovali, ak sa zmení ich pracovný program a nebudú sa môcť podujatia zúčastniť. Čím skôr nám informáciu zašlete, tým je väčšia šanca, že budú môcť záväzne objednané služby (občerstvenie a ubytovanie) využiť ďalší prihlásení záujemcovia čakajúci na potvrdenie registrácie. Ak po prihlásení svoju neúčasť neoznámite najneskôr tri dni pred konaním konferencie, môžu vám byť vzniknuté náklady prefakturované.
  • Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle Odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania SIEA v Banskej Bystrici 048/ 4 142 625 alebo e-mailom olmv@siea.gov.sk.

Organizačné informácie:

Miesto podujatia: Grand hotel Praha, Tatranská Lomnica

Prezencia účastníkov: 2. júl 2015, 9.00 – 10.00 h

Podujatie sa koná v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.