seminár SIEA - Bratislava

Pozvánka na informačný seminár k 36. výzve

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia pripravila informačný seminár k 36. výzve zameranej na výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív v Bratislave ( OPKZP-PO4-SC411-2017-36 ).

 

INFORMAČNÝ SEMINÁR
k 36. výzve s kódom OPKZP-PO4-SC411-2017-36
4.1.1 Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív

 

Termín a miesto konania:
22.02.2018 o 10.00 Bratislava
Zasadacia miestnosť č.207, budova SIEA, Bajkalská 27, Bratislava

 

Program:
09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov
10:00 – 11:30 Základné informácie o výzve
11:30 – 12:00 Diskusia a osobné konzultácie

 

Svoju účasť , prosíme potvrdiť zaslaním e-mailu na adresu: zuzana.murinova@siea.gov.sk v termíne do 19.02.2018 do 12.00 h. Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom.

 

Podrobné informácie sú zverejnené na webovom sídle www.op-kzp.sk