Diskusné fórum SIEA - Nitra, AQUA-THERM

Pozvánka na diskusiu o aktuálnych možnostiach využívania OZE


SIEA pozýva na diskusné fórum „Obnoviteľné zdroje energie po novom“, ktoré sa uskutoční počas 16. ročníka medzinárodného odborného veľtrhu vykurovania, vetrania, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky AQUA-THERM 11. februára 2014 v Nitre .

 

Diskusia o aktuálnych možnostiach využívania OZE na Slovensku  bude prebiehať od 14. h do 16. h v konferenčných priestoroch veľtrhu v hale M3. Konferenčné priestory sa nachádzajú v blízkosti stánku Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) č. 341, kde budú odborní konzultanti počas veľtrhu poskytovať bezplatné odborné energetické poradenstvo.

 

Úvodná prednáška:

Zmeny v podpore obnoviteľných zdrojov energie?, Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická  agentúra

Témy diskusného fóra:
  • Dopady novelizácie zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie na zmenu trhového prostredia
  • Malé zdroje (výroba elektriny) a ich špecifiká
  • Odborná spôsobilosť pre inštaláciu zariadení využívajúcich OZE
  • Fotovoltické zdroje pre domácnosti a ich dimenzovanie
  • Nastal čas na on-grid s batériami?
 Pozvaní účastníci diskusného fóra:
  • Alfréd Gottas, THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.
  • Juraj Kubica, kancelária podpredsedu vlády SR pre investície
  • Gabriel Michel, Altener s.r.o.
  • Pavol Šimon, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu
  • Peter Štibraný, Slovenská inovačná a energetická agentúra

 

Vstup na diskusné fórum je bezplatný. Kapacita sály je však obmedzená.

 

Odborné fórum pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 133 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.