konferencia, Banská Bystrica

Odborná konferencia Energetický audit a služby – nástroje pre efektívnosť

Pozvánka konferencia Energetický audit a služby

SIEA pozýva na konferenciu Energetický audit a služby – nástroje pre efektívnosť

Termín konania: 22. – 23. november 2022

Miesto konania: Hotel Dixon, Banská Bystrica

Registrácia: registračný formulár 

Na stiahnutie: program

Účasť: bezplatne

Konferencia je určená pre širokú odbornú verejnosť, vrátane verejného sektora.

Energetický audit je základom systematického znižovania spotreby energie. Manažéri a majitelia podnikov, ale aj prevádzkovatelia budov môžu vďaka auditu získať súbor odporúčaných opatrení ako využívať energiu efektívnejšie. Garantované energetické služby im umožňujú realizovať opatrenia, ktoré sú splácané z úspor energie. V hlavných prezentáciách konferencie budú predstavené zmeny v 321/2014 o energetickej efektívnosti a v zákone č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojoch energie. Samostatné prednášky budú venované zdrojom financovania projektov v tejto oblasti a predstavený bude aj nový modul pre energetický audit v Informačnom systéme energetickej efektívnosti, ktorý umožňuje zadávať a systematizovať údaje o spotrebe. Súčasťou podujatia budú aj príklady dobrých riešení z praxe a priestor bude aj na diskusiu. Na záver konferencie je pripravená prezentácia vodíkových technológií .

Vstup a ubytovanie v mieste konania konferencie, ktorá je organizovaná v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU, je pre zaregistrovaných účastníkov bezplatný. Záujemcovia o účasť sa môžu na konferenciu prihlásiť prostredníctvom registračného formuláru.

Pre prihlásených účastníkov je zabezpečené ubytovanie v mieste konania konferencie. Z organizačných dôvodov je bezplatné ubytovanie možné po dvoch v dvojlôžkových izbách. V prípade záujmu o spoločné ubytovanie s ďalším registrovaným účastníkom, respektíve v prípade ďalších otázok súvisiacich s organizačno-technickým zabezpečením kontaktujte organizátorov.