Stuttgart Nemecko

Odborná exkurzia „Smart City, digitalizácia a IKT-riešenia“

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora pozýva na odbornú exkurziu na tému „Smart City, digitalizácia a IKT-riešenia“. Uskutoční sa 20. až 23. januára 2020 v Nemecku, v meste Stuttgart. Určená je pre zástupcov samospráv miest a obcí, ako aj pre súkromný sektor – odborníkov zo slovenských firiem alebo inštitúcií, ktorých zaujíma aplikovanie prístupu a najnovšie technológie v oblasti Smart City.

Termín konania: 20. – 23. januára 2020
Miesto konania: Stuttgart, Nemecko

Účastníci podujatia získajú od odborníkov z Nemecka aktuálne informácie o už aplikovaných a dostupných technológiách a výskume v oblasti Smart City, digitalizácie a IKT- riešení a budú mať možnosť výmeny skúseností a priameho nadviazania kontaktov s predstaviteľmi navštívených inštitúcií a firiem. Slovenské mestá, ktoré chcú investovať v oblasti Smart City, tak získajú zaujímavé podnety a konkrétne predstavy o technológiách pre úsporu energie, ekologické nakladanie s odpadom, verejné osvetlenie, osvetlené prechody pre chodcov, digitálne verejné služby, plošné WiFi pripojenia, inteligentné parkovacie systémy a zdieľané služby.

Celé podujatie bude tlmočené (nemčina – slovenčina). Účasť na odborných prednáškach, program aj návštevy relevantných objektov, inštitúcií a firiem sú bezplatné, účastníci exkurzie si hradia len dopravu, ubytovanie a stravu.

Prihlásiť sa možno do 30. septembra 2019.

Prihláška a program konferencie