Medzinárodný projekt W4RES podporí energetické projekty vedené ženami 

Medzinárodný projekt W4RES podporí energetické projekty vedené ženami. Do prvej výzvy na predloženie projektov zameraných na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie pri zabezpečení chladenia a vykurovania sa možno zapojiť do 31. augusta 2021.

Predmetom projektov zapojených do výzvy je použitie alebo vývoj inovatívneho produktu, systému, procesu alebo inovatívneho riešenia, nápadu, prístupu alebo koncepcie služby. Podporené sú projekty, v ktorých sú ženy na vedúcich pozíciách alebo sú súčasťou projektové tímu.

Vybraným projektom bude poskytovaná podpora zameraná na rozvoj podnikania alebo technická podpora, napríklad pri získaní odborných znalostí v technických záležitostiach spojených s využitím obnoviteľných zdrojov sektore vykurovania a chladenia, pri hodnotení environmentálnej a technickej výkonnosti projektu, ale aj pri posúdení technickej uskutočniteľnosti, vyhľadávaní partnerov, pri príprave scenárov a 3D modelov budov, pri vypracovávaní projektovej dokumentácie a monitorovaní.

Cieľom projektu W4RES je zvýšiť zapojenie žien do podpory a urýchlenia využívania energie z obnoviteľných zdrojov na vykurovanie a chladenie. Iniciatíva podporuje projekty vedené ženami zamerané na chladenie a vykurovanie s využitím obnoviteľných zdrojov energie v Belgicku, Bulharsku, Dánsku, Nemecku, Grécku, Taliansku, Nórsku a na  Slovensku.

Podrobnejšie informácie  o projekte W4RES