hráčsky maratón - TN, BB, KE

Maratón energetickej efektívnosti – Sustainable Energy Week 2011

Majiteľom elektrární na jeden deň

Termín konania: 12. – 13. 4. 2011,  09.00 h – 21.00 h

Miesto konania: poradenské centrá ŽIŤ ENERGIOU Trenčín, Banská Bystrica, Košice

Staňte sa majiteľom elektrární na jeden deň a dokážte, ako efektívne viete vyrábať a dodávať elektrinu mestám a štátom. Uhlie, ropa, odpadky, urán a obnoviteľné zdroje energie. Ako vyriešiť narastajúci dopyt po energii a zmenšujúce sa zásoby zdrojov energie? Príležitosť pre strategických hráčov. Aktuálne dianie v jednotlivých centrách môžete sledovať na facebooku.

Pre koho je maratón určený

Počas európskeho týždňa energetickej efektívnosti (EU Sustainable Energy Week 2011) môžete navštíviť niektoré z troch poradenských centier ŽIŤ ENERGIOU v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.  Dvanásťhodinový maratón začína vždy ráno o 9. 00 h. Svoje schopnosti môžu v strategickej hre konfrontovať študenti stredných a vysokých škôl, manažéri energetických firiem a zástupcovia odborných združení.
Zvíťazí každý. Účastníci  majú šancu zdokonaliť si svoje manažérske schopnosti. Najlepší stratégovia budú môcť v hre pokračovať aj doma.

Ako bude maratón prebiehať

Trvanie jednej hry je cca 2 hodiny. Víťaz hry postupuje do druhého kola, v ktorom šikovnejší majiteľ elektrárne získa hodnotnú cenu. Inštrukcie dostanú hráči na mieste, nie je nutná žiadna špeciálna príprava vopred. Zapojiť sa do hry môžete kedykoľvek počas dňa. Informácie o hráčskych tímoch a priebehu zápasov budú priebežne zverejňované na stránke www.siea.sk a na facebookovej stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry

Registrácia

Ak si chcete otestovať svoje vedomosti a zmerať sily s inými strategickými hráčmi, prihláste sa do maratónu energetickej efektívnosti prostredníctvom bezplatnej energetickej linky ŽIŤ ENERGIOU 0800 199 399 alebo osobne v jednotlivých poradenských centrách. Účasť na maratóne je bezplatná.