Bratislava

kurz EUREM – Manažér pre energetiku

Zvýšiť kvalifikáciu v oblasti energeticky úsporných technológií a energetického manažmentu umožňuje medzinárodne uznávaný vzdelávací kurz European EnergyManager – Manažér pre energetiku, ktorý zabezpečuje AHK Slowakei. 

Programová štruktúra kurzu je rozdelená do technických a manažérskych okruhov, ktoré obsahujú takmer všetky využitia energie v podniku. V úvode kurzu sa účastníci oboznámia s  aktuálnou legislatívou energetického hospodárstva ako aj energetickou politikou, pripomenú si základné znalosti o energetike, meraní a regulácií a následne budú prezentované spôsoby zásobovania teplom v priemysle  a prehľad o najdôležitejších technológiách, pri ktorých sa využíva napríklad stlačený vzduch a rekuperácia tepla.

Dôležitou súčasťou je vypracovanie projektu vo vlastnom podniku pod vedením konzultanta. Podniky tak môžu ťažiť z rýchlej realizácie navrhovaných opatrení.

Po úspešnom absolvovaní testu je účastníkovi udelený medzinárodný certifikát European Energy Manager a absolvent zároveň získa certifikát AHK Slowakei „Manažer pre energetiku“.

 

Termín konania

Pozostáva zo šiestich vyučovacích blokov po troch dňoch:

 1. modul: 26.-28.04.2023
 2. modul: 23.-25.05.2023
 3. modul: 27.-29.06.2023
 4. modul: 18.-20.07.2023 (po dohode s účastníkmi)
 5. modul: 27.-29.09.2023
 6. modul: 11.-13.10.2023

 

Miesto konania prezenčných častí

Viessmann, Ivanská cesta 30, Bratislava

 

Rozsah kurzu

Kurz zahŕňa 18 dní výučby rozdelených do šiestich vyučovacích blokov po troch dňoch. Kurz prebieha raz ročne.

Cieľová skupina

 • manažéri, ktorí zodpovedajú za oblasť úspor energie v podnikoch
 • technickí riaditelia
 • vedúci výroby
 • podnikoví energetici
 • technici a procesní inžinieri
 • poradcovia v oblasti energetiky,
 • poskytovatelia energetických služieb a ďalší.

 

Podrobnejšie informácie o vzdelávacom programe:

https://slowakei.ahk.de/sk/vzdelavanie/ahk-akademia/energetika-a-zivotne-prostredie/eurem-manazer-pre-energetiku

 

kontakt:

AHK Slowakei, Suché mýto 1, SK-811 03  Bratislava

www.slowakei.ahk.de/sk/

info(at)ahk.sk

+421 2 2085 0620