Horný Smokovec

Konferencia Vykurovanie 2022

Jubilejná 30. medzinárodná konferencia VYKUROVANIE 2022 je v tomto roku zameraná na tému „Čistá energia pre modrý vzduch a zelenú prírodu“.

Termín konania: 14. – 18.2.2022

Miesto konania: BELLEVUE Grand Hotel, Horný Smokovec

 

Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:

  • Energetika budov
  • Progresívna výroba tepla
  • Alternatívne zdroje energie
  • Automatizácia vo vykurovaní
  • Energetické služby

 

Spolu sa uskutoční 13 samostatných sekcii, 4 diskusné fóra a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 100 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 30 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.

 

Počas prvého dňa konferencie vystúpi aj riaditeľka odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Kvetoslava Šoltésová s prednáškou na tému Operačný program Slovensko.

V stredu popoludní bude súčasťou programu prezentácia energetického konzultanta Mateja Veverku z poradenského centra ŽIŤ ENERGIOU na tému Podpora využitia OZE v domácnostiach.

 

Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu.

 

Prihlásiť sa možno vyplnením záväznej prihlášky –  najneskôr do 8.2.2022 – a jej zaslaním na  e-mail: e-mail: konferencie@sstp.sk