konferencia SIEA - Horný Smokovec

Konferencia Vnútorný trh s energiou na Slovensku po novom


Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na odbornú konferenciu Vnútorný trh s energiou na Slovensku po novom, ktorá sa uskutoční 29. – 30. októbra 2012 v GRAND HOTELI BELLEVUE v Hornom Smokovci.

 

 V súčasnosti je kapacita tohto podujatia naplnená. Zaregistrovať sa môžete na čakaciu listinu.

 

Dvojdňová konferencia je určená predovšetkým manažérom a zodpovedným zástupcom energetických podnikov.

 

SIEA konferenciu pripravila v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Podujatie je súčasťou projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Počas konferencie budú prezentované nové legislatívne predpisy v energetike, ako aj v regulácii sieťových odvetví. Prednášky povedú odborníci z Ministerstva hospodárstva SR, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a zástupcovia energetických spoločností. Súčasťou konferencie bude aj panelová diskusia o aplikácii nových legislatívnych predpisov v praxi.

 

Témy konferencie:

 

  • Ako podporí transpozícia tretieho energetického balíčka do právneho poriadku SR liberalizáciu trhu s elektrinou a plynom?
  • Čakajú nás zmeny pri podnikaní v energetike?
  • Ako oddeliť výrobné a dodávateľské činnosti od prevádzky prenosovej sústavy alebo prepravnej siete
  • Ovplyvnia posilnené práva odberateľa elektriny a plynu reálnu ochranu zraniteľných odberateľov?
  • Čo je malý energetický zdroj
  • Výstavba energetických zariadení a výberové konanie na nové zariadenia už s ohľadom na energetickú efektívnosť
  • Energetická efektívnosť ako jedna z povinností pri všeobecnom hospodárskom záujme
  • Prečo sa zvýšila právomoc a nezávislosť regulačného orgánu
 Program:

 Pondelok, 29. októbra 2012

 

 09:00  Prezencia účastníkov a občerstvenie
10:00 Otvorenie
10:30

Liberalizácia na vnútornom trhu s energiou, zákon o energetike – súvislosti a dopady
Milan Dubnička,  Ministerstvo hospodárstva SR

11:30

Zákon o energetike – elektroenergetika
Martin Sliva, Ministerstvo hospodárstva SR

12:00

Zákon o energetike – plynárenstvo
Ľubomír Čačaný, Ministerstvo hospodárstva SR

12:30 Obed
14:00

Zákon o regulácii sieťových odvetví
Mária Marková, ÚRSO

15:00

Štandardy kvality v energetike – doterajšie skúsenosti a nové predpisy
Rudolf Zábojník, ÚRSO

15:30 Cenotvorba pre OZE
Ladislav Krško, ÚRSO
16:00 Občerstvenie
16:30 Panelová diskusia
Ján Petrovič – MH SR, Milan Dubnička – MH SR, Martin Sliva – MH SR, Ľubomír Čačaný – MH SR,
Milan Horváth – MH SR, Jozef Geisbacher – MH SR, Mária Marková – ÚRSO, Rudolf Zábojník – ÚRSO,
Ladislav Krško – ÚRSO, Kvetoslava Šoltésová – SIEA

 

Utorok, 30. októbra 2012

 

09:00 

Práva a povinnosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy z pohľadu praxe
František Pecho, SEPS, a.s.

09:30

Úloha organizátora krátkodobého trhu s elektrinou
Michal Cabala, OKTE, a.s.

10:00

Nové trendy v preprave plynu v strednej a východnej Európe
Michal Ľalík, eustream, a.s.

10:30

Občerstvenie

11:00

Dispečerské riadenie distribučnej siete
Andrej Špano, SPP – distribúcia, a.s.

11:30 Prehľad vykonávacích predpisov k zákonu o energetike
MH SR
12:00 Obed

 

Podmienky účasti:

Vstup na podujatie je bezplatný.

Z jednej spoločnosti sa môžu na podujatie prihlásiť maximálne 3 zástupcovia.

Každý účastník vypĺňa registráciu individuálne. Ak je to možné, odporúčame využiť ubytovanie v dvojlôžkových izbách.

V súčasnosti je kapacita tohto podujatia naplnená. Zaregistrovať sa môžete na čakaciu listinu  prostredníctvom elektronickej on-line prihlášky.  Potvrdenie účasti prihláseným na čakaciu listinu pošleme elektronicky na email najneskôr do 25.10.2012.

Vzhľadom na vysoký záujem o konferenciu prosíme zaregistrovaných účastníkov, aby nás informovali čím skôr, ak sa zmení ich pracovný kalendár a nebudú sa môcť podujatia zúčastniť. Poskytnú tak možnosť ďalším, aby mohli na konferenciu prísť.

V prípade otázok nás kontaktujte na: 032/642 0981, prípadne 02/58 248 404 alebo poradenstvo@siea.gov.sk.

Organizačné informácie:

Prezencia účastníkov: 29. 10. 2012, 9.00 – 10.00 h

Začiatok konferencie: 29. 10. 2012 o 10.00 h

Ukončenie konferencie: 30. 10. 2012 o 14.00 h

Zaregistrovaní účastníci majú zabezpečené bezplatné ubytovanie, parkovanie a občerstvenie počas trvania konferencie.

 

Podujatie sa koná v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU , ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.