konferencia SIEA - Patince

Konferencia Verejné budovy pod lupou

 

Pätina z úspor energie, ktoré má Slovensko dosiahnuť do roku 2020, pripadá na verejný sektor. Ušetriť sa má najmä vďaka hospodárnejšej prevádzke verejných budov. Aj o požiadavkách na obnovované budovy a možnostiach financovania  sa bude hovoriť na konferencii „Verejné budovy pod lupou“, ktorá sa uskutoční 17. a 18. februára 2015 vo Wellness hoteli Patince.

 

Ľutujeme, ale kapacita podujatia bola už naplnená

 

Z dôvodu vyčerpania ubytovacej kapacity a naplnenia kapacity prednáškovej sály je už len možnosť zaregistrovať na čakaciu listinu. V prípade, ak sa niekto z prihlásených účastníkov odhlási, budeme záujemcov kontaktovať v poradí, v akom sa prihlásili. Všetkým záujemcom pošleme informáciu, či potvrdzujeme ich registráciu, najneskôr do 13. 2. 2015.

V akčnom pláne energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020 si Slovenská republika stanovila ciele v oblasti energetickej efektívnosti. Konečnú energetickú spotrebu máme znížiť o 23% a preto je potrebné dosiahnuť celkovú kumulatívnu úsporu energie v rokoch 2014 až 2020 vo výške viac ako 26,5 TWh. K plneniu cieľa zhruba 19% prispeje aj verejný sektor, pričom väčšina úspor je plánovaná na zlepšovanie energetickej hospodárnosti verejných budov.

Účastníci konferencie získajú prehľad o možnostiach, ako dosiahnuť zníženie spotreby energie a teda aj zníženie výdavkov na prevádzku verejných budov. Prednášky sú venované aktuálnym povinnostiam vyplývajúcim pre správcov a prevádzkovateľov budov z legislatívy, ale aj príležitostiam, ktoré im pomôžu požiadavky pri znižovaní spotreby energie splniť. Hovoriť sa bude o energetických auditoch, ktoré budú podmienkou získania podpory na obnovu verených budov z verejných zdrojov, a tiež o garantovaných energetických službách, ktoré umožňujú splácať investície do niektorých druhov opatrení z dosiahnutých úspor. Pripravené sú aj viaceré užitočné a inšpiratívne príklady z praxe.

Konferencia je určená predovšetkým prevádzkovateľom verejných budov v štátnej správe a miestnej samospráve, ale aj odborne spôsobilým osobám v oblasti certifikácie budov, energetickým audítorom, pracovníkom stavebných úradov a poskytovateľom energetických služieb.

Konferenciu organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)  v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Program konferencie

17. február 2015

09.00 Prezencia účastníkov a občerstvenie
10.00 Otvorenie konferencie
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
10.10 Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020
Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR
10.40 Zákon o energetickej efektívnosti pre prax
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
11.30 Kontrola vykurovacích a klimatizačných systémov vo verejných budovách
Ivan Knapko, Slovenská inovačná a energetická agentúra
12.00 Obed
13.30 Energetická hospodárnosť budov – požiadavky a realita
Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
14.00 Špecifické požiadavky pre obnovu verejných budov financovanú z operačného programu Kvalita životného prostredia
Kvetoslava Šoltésová, Matej Kerestúr, Slovenská inovačná a energetická agentúra
14.30 Energetické audity pre verejný sektor – požiadavky a skúsenosti
Miloš Staštík, Ivan Knapko, Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.00 Posudzovanie udržateľnosti budov v podmienkach Slovenska
Lorant Krajcsovics, Inštitút pre energeticky pasívne domy
15.30 Občerstvenie
16.00 Usmernenie pre verejný sektor na plnenie cieľa v oblasti energetickej efektívnosti
Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR, Ing. Ivan Knapko, Slovenská inovačná a energetická agentúra
16.30 PANELOVÁ DISKUSIA: Príležitosť podstatne znížiť energetickú náročnosť verejných budov. Ako ju nepremárniť?
Alena Ohradzanská (MDVRR SR), Katarína Korytárová (MH SR), Kvetoslava Šoltésová (SIEA), Ivan Knapko (SIEA), Miloš Staštík (SIEA), Marcel Lauko (Asociácia poskytovateľov energetických služieb), Lorant Krajcsovics (Inštitút pre energeticky pasívne domy)
18.00 Záver

18. február 2015

09.00 Projekt rekonštrukcie MŠ Dubová. Verejná budova s takmer nulovou potrebou energie?
Vladimír Šimkovic, Inštitút pre energeticky pasívne domy
09.30 Kedy využiť financovanie prostredníctvom garantovaných energetických služieb
Miroslav Marada, Enesa, a.s., Praha
10.00 Energetické služby s garantovanou úsporou pre Košický samosprávny kraj
Tibor Roman, Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava
10.30 Rekonštrukcia tepelného hospodárstva prostredníctvom energetických služieb
Pavol Džodla, Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
11.00 Občerstvenie
11.30 Ako vybrať dodávateľa energie – skúsenosti „verejnoprávneho“ energetika
Ivan Knapko, Slovenská inovačná a energetická agentúra
12.00 Monitorovanie spotreby energie – významný faktor znižovania energetickej náročnosti
Matúš Izakovič, ESM YZAMER s.r.o. energetické služby a monitoring, Trnava
12.30 Zásobovanie teplom z lokálnych alebo centrálnych zdrojov tepla
Ivan Ďuďák, Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava
13.00 Obed
14.30 Ukončenie konferencie

Podmienky účasti:

  • Z dôvodu vyčerpania ubytovacej kapacity a naplnenia prednáškovej sály je registrácia uzatvorená.
  • Vstup na podujatie je bezplatný. Účastníci, ktorí majú záujem prihlásiť sa na čakaciu listinu, sa môžu zaregistrovať prostredníctvom online formulára.
  • Z jednej spoločnosti sa môžu na podujatie prihlásiť maximálne 2 zástupcovia. Potvrdenie účasti prihláseným pošleme elektronicky e-mailom najneskôr do 13. 2. 2015.
  • Organizátor prihláseným účastníkom hradí občerstvenie a v prvý deň konania konferencie aj ubytovanie v dvojlôžkových izbách so spolubývajúcim.
  • Vzhľadom na nutnosť efektívneho využitia prostriedkov, z ktorých je konferencia financovaná, je ubytovanie možné bezplatne zabezpečiť len v dvojlôžkových izbách pri obsadení oboch lôžok. Ak máte záujem aj o ubytovanie, meno spolubývajúceho je potrebné uviesť už pri vypĺňaní formulára. Prihláška s uvedeným spolubývajúcim bude akceptovaná až po prihlásení oboch účastníkov. Ak spolubývajúceho neuvediete, budete ubytovaní s niektorým z ďalších záujemcov o ubytovanie.
  • Keďže je o účasť na konferencii vysoký záujem, prosíme zaregistrovaných účastníkov, aby nás informovali čím skôr, ak sa zmení ich pracovný kalendár a nebudú sa môcť podujatia zúčastniť. Poskytnú tak možnosť ďalším, aby mohli na konferenciu prísť. Ak po prihlásení svoju neúčasť neoznámite najneskôr tri dni pred konaním konferencie, budeme vám musieť prefakturovať vzniknuté náklady.
  • Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/58 248 224 alebo e-mailom na poradenstvo@siea.gov.sk.

Organizačné informácie:

Prezencia účastníkov: 17. februára 2015, 9.00 – 10.00 h

Zaregistrovaní účastníci majú zabezpečené bezplatné ubytovanie v prvý deň konferencie a občerstvenie počas trvania konferencie.

Podujatie sa koná v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Tento projekt s názvom Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvyšovania informovanosti širokej verejnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.