Konferencia SIEA, Bratislava

Konferencia Rok energetických auditov

 

Energetické audity pomáhajú odhaliť, kde je možné znížiť spotrebu energie. Európska únia vyžaduje, aby si dali audit urobiť všetky veľké podniky ešte tento rok. O tom, čo očakávať od auditov, ale aj od čoho závisí ich cena, sa bude hovoriť na konferencii „Rok energetických auditov“, ktorá sa uskutoční počas výstavy RACIOENERGIA 25.3.2015 v Bratislave.


Povinnosť mať energetický audit zaviedol pre všetky veľké podniky zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, ktorý nadobudol účinnosť v decembri 2014. Legislatíva tak reagovala na požiadavky vyplývajúce zo Smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Nová právna úprava zmenila dovtedajší systém, v rámci ktorého boli podľa zákona č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti  na Slovensku ustanovené povinné energetické audity pre priemysel a pôdohospodárstvo. Povinnosť sa vzťahovala na podniky, ktoré mali ročnú spotrebu energie vyššiu ako 2 500 MWh. Energetické audity mali mať hotové do konca roka 2013. 

 

Podľa nového zákona si majú dať všetky veľké podniky audit vypracovať do 5. 12. 2015. Aktuálne je energetický audit povinný pre  veľké podniky bez ohľadu na to, aká veľká je ich energetická spotreba. Povinnosť sa týka výrobných spoločností, spoločností poskytujúcich služby v administratívnych či obchodných priestoroch ako sú banky, poisťovne, obchodné reťazce, ale aj mnohých spoločností s účasťou verejného sektora.

 

Na konferencii „Rok energetických auditov“ sa samozrejme dozviete nielen to, pre koho je audit povinný, t.j. ktoré podniky spĺňajú definíciu veľkého podniku, ale aj aký je zákonom vyžadovaný postup pri energetickom audite a čo od neho očakávať v praxi. Pripravené sú informácie o tom, ako prebieha energetický audit, čo môžete urobiť, aby boli výsledky pre podnik čo najužitočnejšie, prezentované budú aj príklady, aké možnosti úspor audítori najčastejšie nachádzajú.

 

Konferencia sa bude konať v prvý deň  veľtrhu Racioenergia v stredu 25. marca 2015 od 10.00 h do 14.30 h v Programovom centre v hale A0 v areáli výstaviska Incheba v Bratislave. Podujatie organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

 

Pre prvých 100 záujemcov o účasť na konferencii, ktorí sa zaregistrujú prostredníctvom online formulára, sú pripravené voľné vstupenky na veľtrh v deň konania podujatia. Vstupenku si možno po dohovore vyzdvihnúť vopred v sídle SIEA v Bratislave, Bajkaská 27, prípadne v deň konania podujatia pred hlavným vchodom (pre peších) do areálu výstaviska Incheba od 9.15 h do 9.45 h. Záujemcom, ktorí vstupenku získali, zašleme potvrdzujúci e-mail. Prezentácie z konferencie budú následne zverejnené na stránke SIEA. Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/58 248 224, prípadne 02/58 248 207 alebo e-mailom na poradenstvo@siea.gov.sk.

 

Návštevníci môžu počas celého veľtrhu využiť bezplatné energetické poradenstvo špecialistov SIEA. Stánok SIEA č. 334 sa nachádza v hale D. 

 

Program konferencie
25. marca 2015
09.30 Registrácia účastníkov
10.00 Otvorenie konferencie
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
10.10

Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020
Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR

10.30 O energetických auditoch aktuálne
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
11.00 Ako postupovať pri energetickom audite
Jozef Chudej, Ministerstvo hospodárstva SR
11.30 Potenciál znižovania emisií pri opatreniach na úsporu energie
Pavol Kosa, Národná energetická spoločnosť, a.s., Banská Bystrica
12.00

Občerstvenie

12.30

Audit nie je certifikát, rozhodujúce sú prevádzkové údaje
Pavel Ilovič, EPI, s.r.o., Banská Bystrica

13.00

Prečo sa oplatí investovať do moderného osvetlenia v priemysle a v službách
Zoltán Kováč, Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava

13.30 PANELOVÁ DISKUSIA: Koľko stojí energetický audit?
Kvetoslava Šoltésová (SIEA), Ivan Knapko (SIEA), Jozef Chudej (MH SR), Katarína Korytárová (MH SR), Pavol Kosa (Národná energetická spoločnosť), Pavel Ilovič (EPI), Zoltán Kováč (SE)
14.30 Ukončenie konferencie

 

20150325_coneco015_063.jpg20150325_coneco015_128.jpg20150325_coneco015_138.jpg20150325_coneco015_139.jpg20150325_coneco015_040.jpg20150325_coneco015_143.jpg20150325_coneco015_144.jpg20150325_coneco015_145.jpg

 

Konferenciu pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 133 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.