Banská Bystrica

Konferencia Regionálna energetika – súčasnosť a perspektíva

POzvánka na konferenciu Regionálna energetika - súčasnosť a perspektíva 11.-12.5.2023

Čo nás čaká pri dekarbonizácii Slovenska a ako môžu regióny a samosprávy zvýšiť svoju energetickú efektívnosť a sebestačnosť? To sú hlavné témy konferencie Regionálna energetika – súčasnosť a perspektíva, ktorú Slovenská inovačná a energetická agentúra organizuje 11. – 12. mája 2023 v Banskej Bystrici v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

Termín konania: 11. – 12. mája 2023

Miesto konania: hotel Dixon, Banská Bystricia

Registrácia: registračný formulár

Na stiahnutie: program

Účasť: bezplatne

Konferencia je určená pre zástupcov obcí, miest, krajov a lokálnych združení, ktorí budú môcť získať informácie o možnostiach, ako zvládnuť proces dekarbonizácie, aké sú v tejto oblasti legislatívne požiadavky a praktické odporúčania, ale aj podporné mechanizmy. SIEA na konferencii predstaví pripravovaný projekt, vďaka ktorému vzniknú regionálne energetické centrá. Ich úlohou bude dlhodobo a systematicky pomáhať regiónom a samosprávam pri plánovaní a realizácii koncepčných energetických zámerov.

Hlavným zámerom konferencie je informovať správcom úradných a školských budov, v ktorých sú často využívané žiarivkové svetelné zdroje, že ich výroba a dovoz tento rok končí, a zároveň im sprostredkovať praktické odporúčania odborníkov, ako môžu postupovať pri zabezpečení kvalitného interiérového a verejného osvetlenia tak, aby mali šancu znižovať spotrebu energie aj v budúcnosti.

Účastníci budú mať  priestor na diskusiu s prezentujúcimi a na záver konferencie je pripravená prezentácia vodíkových technológií.

Vstup na konferenciu, ktorá je organizovaná v rámci projektu bezplatného odborného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, je pre zaregistrovaných účastníkov bezplatný. Záujemcovia o účasť sa môžu na konferenciu prihlásiť prostredníctvom registračného formuláru. Registrácia je otvorená do naplnenia kapacity.

Pre prihlásených účastníkov je zabezpečené ubytovanie v mieste konania konferencie. Z organizačných dôvodov je bezplatné ubytovanie možné po dvoch v dvojlôžkových izbách. V prípade záujmu o spoločné ubytovanie s ďalším registrovaným účastníkom, respektíve v prípade ďalších otázok súvisiacich s organizačno–technickým zabezpečením, kontaktujte organizátorov.