Konferencia - Bratislava

Konferencia Energetická hospodárnosť budov: zvyšovanie kvalifikácie pre renováciu budov na nulový štandard

 

Konferencia k zahájeniu Národneho systému kvalifikácie a ďalšieho vzdelávania remeselníkov a pracovníkov na stavbách v oblasti energeticej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie

Termín konania: 8. decembra 2016

Miesto konania: Ústav vzdelávania a služieb, Bárdošova 33, Bratislava

 

Podujatie sa koná v rámci medzinárodného projektu STAV EDU, ktorý je financovaný z európskeho programu Horizon 2020.

Slovenským koordinátorom projektu je Zväz stavebných podnikateľov Slovenska. Ako partneri sa na ňom podieľajú Ústav vzdelávania a služieb (ÚVS), Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV).

Vstup na podujatie je bezplatný. Záujemcovia o účasť sa môžu registrovať prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je prístupný spolu s programom konferencie tu.