konferencia SIEA - Trnava

Konferencia Energetická efektívnosť do roku 2020

 

O tom, ako ovplyvní nový zákon o energetickej efektívnosti trh s energetickými službami, čo sa zmení pri energetických auditoch, ale aj kto zaplatí naplánované úsporné opatrenia, sa bude hovoriť na konferencii Energetická efektívnosť do roku 2020, ktorá sa uskutoční 9. a 10. 12. 2014 v Trnave.

Konferencia, ktorá sa uskutoční v hoteli Holiday Inn v Trnave, je určená predovšetkým pre energetických audítorov, poskytovateľov energetických služieb, dodávateľov energií, zástupcov podnikov a verejného sektora.

Konferenciu organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)  v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Ľutujeme, ale kapacita podujatia bola už naplnená

 

Z dôvodu vyčerpania ubytovacej kapacity a naplnenia kapacity prednáškovej sály je už len možnosť zaregistrovať na čakaciu listinu. V prípade, ak sa niekto z prihlásených účastníkov odhlási, budeme záujemcov kontaktovať v poradí, v akom sa prihlásili. Všetkým záujemcom pošleme informáciu, či potvrdzujeme ich registráciu, najneksôr do 4. 12. 2014.

Program konferencie

9. december 2014

09.00 Prezencia účastníkov a občerstvenie
10.00 Otvorenie konferencie
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

BLOK: Základy energetickej efektívnosti. Cieľ je jasný

10.10 Energetická politika Slovenskej republiky
Miroslav Jarábek, Valentin Lunkin, Ministerstvo hospodárstva SR
10.40 Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020
Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR
11.10 Zákon o energetickej efektívnosti v kocke
Miroslav Mariaš, Ministerstvo hospodárstva SR
12.00 Obed

BLOK: Na detailoch záleží

13.30 Stratégia obnovy budov
Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
14.00 Energetický audit od decembra po novom
Jozef Chudej, Ministerstvo hospodárstva SR, Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
14.30 Energetické služby podľa predpisov
Miroslav Mariaš, Ministerstvo hospodárstva SR
15.00 Energetické služby – skúsenosti
Marcel Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb
15.30 Občerstvenie
16.00 Kto zaplatí cestu k dosiahnutiu cieľa v roku 2020
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Jozef Chudej, Ministerstvo hospodárstva SR
16.30 PANELOVÁ DISKUSIA: Energetická efektívnosť – povinnosť alebo nevyhnutnosť?
Katarína Korytárová (MH SR), Miroslav Mariaš (MH SR), Jozef Chudej (MH SR), Alena Ohradzanská (MDVRR SR), Kvetoslava Šoltésová (SIEA), Marcel Lauko (Asociácia poskytovateľov energetických služieb), Miroslav Katarína Kalinayová (Slovenský zväz výrobcov tepla)
18.00 Záver

10. december 2014

BLOK: Energetická efektívnosť v praxi

09.00 Čo odhalili energetickí audítori?
Ivan Knapko, Slovenská inovačná a energetická agentúra
09.20 Systém energetického manažérstva – krok za krokom k úsporám
Ján Magyar, Slovenská inovačná a energetická agentúra
09.40 Dvakrát meraj a raz rež – zber dát z meradiel a jeho vyhodnocovanie
Ján Brunner, STEFE ECB, s.r.o., Banská Bystrica, Slovenský zväz výrobcov tepla
10.00 Čo hovorí prax o hydraulickom vyregulovaní v bytových domoch
Jozef Buzaši, SBD Banská Bystrica
10.20 Občerstvenie
10.50 Je povinnosť izolovať rozvody teplej vody v budovách nevyhnutným zlom alebo prínosom
Peter Výboch, STING ENERGO, s.r.o., Banská Bystrica
11.10 Potenciál úspor energie skrytý vo vode
Dušan Martinka, Vodafix, s.r.o., Zvolen
11.30 Parné rozvody v systémoch CZT a ako na ne
Pavel Ilovič, EPI, s.r.o., Banská Bystrica
11.50 Optimálne osvetlenie v priemysle – realita v súvislostiach
Eduard Kačík, Lightech, s.r.o., Bratislava
12.10 Energetické služby s garantovanou úsporou pre Košický samosprávny kraj
Tibor Roman, Dalkia Východné Slovensko.s.r.o., Košice, Slovenský zväz výrobcov tepla
12.30 SLOVSEFF – úspory na pokračovanie
Róbert Máček, ENVIROS, s.r.o., Ostrava
13.00 Obed
14.30 Ukončenie konferencie

Podmienky účasti:

  • Z dôvodu vyčerpania ubytovacej kapacity a naplnenia prednáškovej sály je registrácia uzatvorená.
  • Vstup na podujatie je bezplatný. Účastníci sa musia zaregistrovať prostredníctvom online formulára. Vašu prihlášku považujeme za záväznú.
  • Z jednej spoločnosti sa môžu na podujatie prihlásiť maximálne 2 zástupcovia. Potvrdenie účasti prihláseným pošleme elektronicky e-mailom najneskôr do 4. 12. 2014.
  • Organizátor prihláseným účastníkom hradí občerstvenie a v prvý deň konania konferencie aj ubytovanie v dvojlôžkových izbách so spolubývajúcim.
  • Vzhľadom na nutnosť efektívneho využitia prostriedkov, z ktorých je konferencia financovaná, je ubytovanie možné bezplatne zabezpečiť len v dvojlôžkových izbách pri obsadení oboch lôžok. Ak máte záujem aj o ubytovanie, meno spolubývajúceho je potrebné uviesť už pri vypĺňaní formulára. Prihláška s uvedeným spolubývajúcim bude akceptovaná až po prihlásení oboch účastníkov. Ak spolubývajúceho neuvediete, budete ubytovaní s niektorým z ďalších záujemcov o ubytovanie.
  • Vzhľadom na vysoký záujem o konferenciu prosíme zaregistrovaných účastníkov, aby nás informovali čím skôr, ak sa zmení ich pracovný kalendár a nebudú sa môcť podujatia zúčastniť. Poskytnú tak možnosť ďalším, aby mohli na konferenciu prísť. Ak po prihlásení svoju neúčasť neoznámite najneskôr tri dni pred konaním konferencie, budeme vám musieť prefakturovať vzniknuté náklady.
  • Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/58 248 224, prípadne 02/58 248 207 alebo e-mailom na poradenstvo@siea.gov.sk.

Organizačné informácie:

Prezencia účastníkov: 9. decembra 2014, 9.00 – 10.00 h

Zaregistrovaní účastníci majú zabezpečené bezplatné ubytovanie v prvý deň konferencie a občerstvenie počas trvania konferencie.

Podujatie sa koná v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Tento projekt s názvom Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvyšovania informovanosti širokej verejnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.