konferencia SIEA - Jasná

Konferencia Ako ŽIŤ ENERGIOU v školách

 

Ste pedagóg a chcete sa dozvedieť, ako urobiť z hodín o využívaní energie atraktívny zážitok? Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva pedagógov na dvojdňovú konferenciu „Ako ŽIŤ ENERGIOU v školách.“  Podujatie sa uskutoční 3. a 4. júla 2014 v hoteli Grand v Jasnej.

Podujatie je určené pre všetkých pedagogických pracovníkov, ktorí majú možnosť poskytnúť deťom viac informácií o tom, ako šetriť energiu a využívať obnoviteľné zdroje energie, či už na hodinách prírodovedy, vlastivedy, environmentálnej výchovy, etickej výchovy, pracovného vyučovania, ale aj v školskom klube alebo počas záujmových aktivít.

Vstup na podujatie, ktoré bude spojené s workshopom, je pre vás bezplatný. Neváhajte, prihláste sa už teraz a načerpajte inšpiráciu. Budete mať možnosť získať veľa nových podnetov a materiálov, ktoré vydala SIEA. Počas workshopu bude priestor aj na výmenu skúseností a naštartovanie nových nápadov.

Príklady aktivít, ktoré si môžete vyskúšať počas workshopu

m.JPGfoto_082013_112.jpgfoto_082013_197.jpgbalon_raketa.jpgzruti.jpganemometer.jpg1067_442659985782231_74865492_n.jpg

Z jednej organizácie sa môžu prihlásiť maximálne dvaja pedagógovia. Organizátor prihláseným účastníkom hradí občerstvenie a ubytovanie v dvojlôžkových izbách so spolubývajúcim, ktorého si môžete určiť. V prípade, že ho neuvediete, budete ubytovaní s niektorým z ďalších záujemcov o ubytovanie.

Konferencia nadväzuje na množstvo aktivít, ktoré SIEA pre deti  pripravuje v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Sú medzi nimi súťažné programy pre školy a letné tábory, interaktívne hodiny pre žiakov základných škôl, ale aj prednášky a exkurzie pre stredoškolákov a vysokoškolákov. Od začiatku projektu SIEA zorganizovala celkom 132 podujatí pre takmer 5 800 detí.

Vďaka projektu ŽIŤ ENERGIOU majú pedagógovia možnosť pri práci s deťmi využiť aj špeciálne tlačené materiály a hry, ako sú napríklad návody na energetické experimenty alebo kvarteto, pexeso a domino. Všetky sú venované efektívnemu využívaniu energie a obnoviteľným zdrojom energie. Momentálne s nimi pracuje 104 škôl. O materiály je možné  požiadať v poradenskom centre ŽIŤ ENERGIOU v Banskej Bystrici.

Program konferencie

3. júl 2014
09.00 Registrácia účastníkov
10.00 Akčne o využívaní energie
 Akčné plány energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie počítajú aj s aktívnou účasťou pedagógov.
Kvetoslava Šoltésová, SIEA
11.00 ŽIŤ ENERGIOU v školách – získavanie poznatkov prostredníctvom zážitkov
Prehľad súťažných aktivít, ktoré SIEA organizuje v školách. Návod ako možno hravou formou predstaviť vedu a energetiku deťom.
Diana Kosová, SIEA
12.30 Obed
13.30 Zoznámte sa s elektrinou
Putovanie históriou objavovania elektriny. Pokusy, ktoré deťom priblížia tak abstraktný pojem, ako je elektrina.
Tomáš Doušek, SIEA
15.00 Občerstvenie
15.30 Plynule obnoviteľnými zdrojmi energie
Názorné ukážky zážitkových hodín, počas ktorých môžu deti objavovať širšie uplatnenie obnoviteľných zdrojov energie.
Katarína Szaková, Pedagogická fakulta UMB
17.30 Záver
4. júl 2014
9.00 Workshop s expertmi SIEA: Chyť energiu do vlastných rúk
Vyskúšajte si súťažné aktivity v praxi.
10.30 Občerstvenie
11.00 Panelová diskusia: Nechajme sa inšpirovať energiou
Ak máte vlastné postupy, ako vtiahnuť deti do sveta energie, ukážte ich ostatným. Prihláste sa vopred – zašlite nám názov a krátky opis príspevku, najlepšie vyberieme. 
12.30 Obed
13.30 Závery konferencie: Ako zdieľať skúsenosti
Kde hľadať pomoc a nové námety zážitkových aktivít plných energie. 
14.30 Ukončenie konferencie

Podmienky účasti:

  • Vstup na podujatie je bezplatný. Každý účastník sa musí zaregistrovať individuálne prostredníctvom online formulára. Vašu prihlášku považujeme za záväznú.
  • Z jednej organizácie sa môžu prihlásiť maximálne dvaja pedagógovia. V prípade záujmu o ďalšie miesta sa môžete prosredníctvom online formuláru prihlásiť na čakaciu listinu (označte túto možnosť). Ak zostane voľná kapacita, budeme vás najneskôr 3 dni pred konferenciou informovať.
  • Organizátor prihláseným účastníkom hradí občerstvenie a ubytovanie v dvojlôžkových izbách so spolubývajúcim, ktorého si môžete určiť. V prípade, že neuvediete, budete ubytovaní s niektorým z ďalších záujemcov o ubytovanie.
  • Vzhľadom na obmedzené kapacity, prosíme zaregistrovaných účastníkov, aby nás informovali čím skôr, ak sa zmení ich pracovný kalendár a nebudú sa môcť podujatia zúčastniť. Poskytnú tak možnosť ďalším, aby mohli na konferenciu prísť. Ak po prihlásení svoju neúčasť neoznámite najneskôr tri dni pred konaním konferencie, budeme vám musieť prefakturovať vzniknuté náklady.
  • Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle Odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania SIEA v Banskej Bystrici 048/ 4 142 625 alebo e-mailom olmv@siea.gov.sk.

Organizačné informácie:

Prezencia účastníkov: 3. júl 2014, 9.00 – 10.00 h

Podujatie sa koná v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.