Bratislava, online

Informačný seminár Nová Zelená domácnostiam

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na informačný seminár k novému národnému projektu Zelená domácnostiam.

 

Termín a miesto konania: 7.11.2023 (utorok), Bratislava

Trvanie: od 10:00 hod. do 12:00 hod.

Miesto: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, veľká zasadačka, 1.poschodie

Registrácia: registrujte sa len v prípade záujmu o osobnú účasť, registračný formulár je do naplnenia kapacity dostupný nižšie

Online prenos a video záznam: https://www.youtube.com/@SieaBratislava

Prístup a heslo na slido na kladenie otázok: www.slido.com, kód #6896668

Účasť: bezplatne

Jazyk: slovenský

Kontakt: komunikacia@siea.gov.sk

 

Program:

09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov

10:00 – 11:30 Základné informácie o novom projekte Zelená domácnostiam

11:30 – 12:00 Diskusia a osobné konzultácie

Vstup na podujatie je bezplatný. Záujemcovia o osobnú účasť sa môžu na seminár prihlásiť prostredníctvom registračného formulára do 6.11.2023, respektíve do naplnenia kapacity. Po vyplnení a odoslaní registračného formulára vám automatický systém potvrdí zaevidovanie registrácie. Potvrdenie akceptácie prihlášky bude rozoslané najneskôr dva dni pred konaním seminára.

Priebeh seminára bude možné sledovať aj online. Z podujatia bude vyhotovený aj videozáznam.

seminár Nová zelená domácnostiam

Je nám ľúto, ale kapacita podujatia už bola naplnená. Podujatie je možné sledovať online na https://www.youtube.com/@SieaBratislava