konferencia - Banská Bystrica

ENEF 2012: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov energie

logo_enef2012_120p.jpg

10. medzinárodná konferencia „ENEF 2012“

Udržateľné využívanie energetických zdrojov energie na národnej a regionálnej úrovni

Termín konania: 16. – 18. októbra 2012

Miesto konania: Hotel LUX, Banská Bystrica

 

Asociácia energetických manažérov, spoločnosť MEEN, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Slovenský výbor Svetovej energetickej rady, Energetické centrum Bratislava, Združenie priemyselných odberateľov elektriny a Únia miest Slovenska organizujú odbornú konferenciu zameranú na nasledovné témy:

 • Národná a regionálna energetická politika
 • Energetická efektívnosť a energetické služby
 • Ako ďalej vo využívaní slnečnej energie
 • Biomasa, jej efektívne pestovanie a využitie
 • Energetické zdroje a zariadenia z pohľadu ochrany životného prostredia
 • Biopalivá ako alternatíva pre komunálne energetiku
 • Znižovanie energetickej náročnosti

  Kompletný program nájdete na http://www.enef.eu/2012/?mnu=pr 

Pre koho je podujatie určené:

 • výrobcovia, dodávatelia a spotrebitelia energie
 • energetickí manažéri a podnikatelia v oblasti energie
 • spoločnosti, ktoré sa zaoberajú energetickými službami
 • zástupcovia štátnej správy a samosprávy
 • vlastníci a správcovia priemyselných, obchodných a bytových objektov
 • mimovládne organizácie
 • vzdelávacie a výskumné organizácie

 

Súčasťou programu konferencie bude národný seminár „Projekt NET-CoM, Národná platforma k Dohovoru primátorov a starostov – 3×20 do roku 2020“.

 

Registrácia pre účastníkov:

– záväzná registrácia prebieha na http://www.enef.eu/2012/?mnu=pk