Konferencia - Bratislava

Bioplyn a biomasa pre výrobu elektriny a tepla

Odborná konferencia o technológiách pre výrobu elektriny a tepla z biomasy a bioplynu.

Termín konania: 12. marca 2013

Miesto konania: Ministerstvo hospodárstva SR

Na konferencii vystúpia odborníci z Nemecka a Slovenska, ktorí sa zamerajú na aktuálny vývoj technológií na výrobu elektriny a tepla z biomasy a bioplynu a legislatívnych podmienok v tejto oblasti. Súčasťou programu budú aj prezentácie 8 nemeckých firiem, ktoré predstavia svoje know-how.

V rámci tohto podujatia budú firmy v dňoch 13. – 14. marca viesť individuálne rozhovory o možnej spolupráci.

Prihlásenie na konferenciu a rozhovory je možné prostredníctvom prihlášky najneskôr do 28. februára. Vyplnenú prihlášku je potrebné poslať e-mailom alebo faxom na adresu organizátora.

Podujatie je organizované s podporou Spolkového ministerstva pre hospodárstvo a technológie. Konferencia bude simultánne tlmočená a účasť na nej je bezplatná.