semináre SIEA - Banská Bystrica, Košice, ŽIlina, Bratislava

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-21DM-1401

SIEA pozýva podnikateľov na bezplatné informačné semináre k výzve zameranej na dosiahnutie úspory energie a efektívne využívanie energie v priemysle a službách na to nadväzujúcich (schéma pomoci de minimis). 

Termíny a miesta konania seminárov k výzve KaHR-21DM-1401

 

14. 08. 2014 – Banská Bystrica   

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, zasadacia miestnosť č.306


18. 08. 2014 – Košice                  

Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, zrkadlová zasadačka č.208


19. 08. 2014 – Žilina                      

Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, kongresová hala


21. 08. 2014 – Bratislava          

Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, veľká zasadačka, I. poschodie                

Program seminárov:  

  9,30 – 10,00             Registrácia účastníkov

10,00 – 11,00             Prezentácia výzvy KaHR-21DM-1401

11,00 – 12,00             Otázky, diskusie, konzultácie

12,00 – 13,00             Prestávka

13,00 – 14,00             Ako postupovať pri vypĺňaní žiadosti a predkladanie ŽoNFP

14,00 – 15,00             Otázky, diskusia, konzultácie

 

Výzva je súčasťou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo hospodárstva SR. Možnosti čerpania nenávratných finančných príspevkov s cieľom dosiahnutia úspory a efektívne využívanie energie v priemysle a službách (schéma pomoci de minimis) sú stanovené vo výzve KaHR-21DM-1401, ktorá bola vyhlásená 24. júna 2014.

 

Žiadosti o NFP v rámci tejto výzvy je možné predkladať priebežne do 13. januára 2015, pričom indikatívna výška finančných prostriedkov bola stanovená na hodnotu 5 000 000 EUR.

 

Bezplatné informačné semináre organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Prezentácie povedú a na otázky budú odpovedať pracovníci SIEA. Účasť odporúčame potvrdiť najneskôr dva dni pred konaním seminára zaslaním e-mailu na adresu fondy@siea.gov.sk. Prosím o uvedenie Vášho mena, miesta a termínu konania seminára, názvu Vašej organizácie a telefonický kontakt. Na uvedenú adresu môžete posielať svoje konkrétne otázky, ako aj na Vašu e-mailovú adresu budete dostávať všetky príslušné aktuality. 

 

Všetky potrebné dokumenty k výzve sú zverejnené na www.siea.sk.

Viac informácií získate na t.č. 02/58 248 451 


Semináre v Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach sú uskutočnené v spolupráci s Banskobystrickým, Žilinským a Košickým samosprávnym krajom.

 

Pozvánka na bezplatný informačný seminár k výzve KaHR-21DM-1401

Podrobnejšie informácie k výzve KaHR-21DM-1401