Aktualizácia predpisov pre pravidelnú kontrolu vykurovacích a klimatizačných systémov

Informačný materiál sa zaoberá revíziou smernice 2010/31/EÚ v časti kontroly vykurovacích a klimatizačných systémov a zmenou a doplnením zákona č. 314/2012 Z. z. Dozviete sa bližšie o podmienkach povinnej kontroly vykurovacieho a klimatizačného systému, kedy nie je potrebné vykonať pravidelnú kontrolu a o intervaloch kontroly vykurovacích a klimatizačných systémov.

Aktualizácia predpisov pre pravidelnú kontrolu vykurovacích a klimatizačných systémov