Program Slovensko- financovanie nízkouhlíkových opatrení

V roku 2021 začalo nové programové obdobie využívania Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Po prvých rokovaniach o Partnerskej dohode začal vznikať aj dokument Program Slovensko.

Program Slovensko je zameraný na päť cieľov politiky súdržnosti. V informačnom materiáli približuje cieľ 2-  Ekologické Slovensko pre budúce generácie

Program Slovensko- cieľ 2