MaTrID

Začiatok projektu: 7.6.2012

Dĺžka trvania projektu: 30 mesiacov

Financovanie: Fondy EÚ 75 %, SIEA 25 %

Partnerské krajiny: Rakúsko, Grécko, Taliansko, Portugalsko, Nórsko, Švédsko, Slovinsko, Slovensko, Poľsko, Litva, Veľká Británia.

Internetová stránka: www.integrateddesign.eu 

Fáza projektovania a plánovania budov s takmer nulovou spotrebou energie si vyžaduje interdisciplinárny prístup. Pre Integrovaný Energetický Dizajn (IED) je zásadná úzka spolupráca medzi architektom, stavebným fyzikom či projektantom, ktorá začína stanovením si cieľov projektu, určením vhodnej stratégie a koordinácie, definovaním kontrolných bodov, až po vyhodnotenie jeho výsledkov. Tento v zahraničí často využívaný prístup je jedným z predpokladov kvalitne vykonanej realizácie budovy a zároveň efektívnejšieho nakladania prostriedkov zo strany investora. Slovenským cieľom projektu je snaha o odstraňovanie bariér pre implementáciu tohto prístupu v domácich podmienkach a jeho propagácia v rámci zainteresovaných skupín účastníkov trhu.