GEOCOM

Začiatok projektu: január 2010

Dĺžka projektu: 72 mesiacov

Financovanie: Fondy EÚ 75 %, SIEA 25 %

Program: CONCERTO

Partnerské krajiny: Maďarsko, Taliansko, Slovensko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Macedónsko.

Internetová stránka: www.geothermalcommunities.eu

Projekt sa realizuje v rámci troch pilotných miest a to v Galante (Slovensko), Morahalome (Maďarsko) a v meste Montieri (Taliansko). Cieľom je tiež navrhnúť možnosti ako finančne a technologicky zefektívňovať geotermálne projekty.

Kontakt:

Projektový manažér: Ing. Miloš Staštík

Tel.: +421/2/58 248 416

E-mail: milos.stastik@siea.gov.sk