Smernica o energetickej efektívnosti a nové úlohy a ciele pre SR

(Parlamentný kuriér, CCXIII. ČÍSLO 2012, s. 56, Kvetoslava Šoltésová)

Od roku 2008 do konca roku 2020 by malo Slovensko podľa pôvodných strategických dokumentov znížiť konečnú energetickú spotrebu o 11 % oproti priemerným hodnotám dosiahnutým v rokoch 2001 až 2005. Bude tento cieľ dostatočný aj podľa novej smernice o energetickej efektívnosti? Prečo a ako by mala Slovenská republika svoje doterajšie ciele v oblasti energetickej efektívnosti prehodnotiť? Viac na s. 56 v čísle venovanom energetike »» 

 

Ďalšie príspevky o SIEA v médiách