Zelenú energiu plánuje využívať tretina domácností na Slovensku

Energiu z obnoviteľných zdrojov plánuje prostredníctvom slnečných kolektorov, kotlov na biomasu alebo tepelných čerpadiel využívať tretina slovenských domácností. U tých, ktorí žijú v rodinnom dome, má tento zámer takmer každý druhý.

Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu realizovaného na podnet Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá vďaka finančnej podpore Európskej únie poskytuje bezplatné energetické poradenstvo v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.

Podľa prieskumu, ktorý realizovala  v  máji a júni 2010 výskumná agentúra Dicio, by počet domácností využívajúcich obnoviteľné zdroje energie (OZE)  na Slovensku mal stúpnuť už v najbližších piatich rokoch. Zatiaľ čo momentálne zariadenia na využívanie OZE vlastní každá deviata domácnosť, o päť rokov by aspoň jedno z takýchto zariadení chcela mať každá šiesta domácnosť.

Kotly na biomasu chce štvrtina domácností

Viac ako polovica z 1464 respondentov v prieskume chybne uviedla, že drevo nepatrí medzi obnoviteľné zdroje energie. No najviac skúseností spomedzi OZE majú obyvatelia práve s týmto druhom paliva. Prieskum ukázal, že kotol na palivové drevo, štiepku alebo pelety majú nainštalovaný v každej štrnástej domácnosti. Moderné kotly na biomasu dokážu využiť palivo tak, že pri správnom nadimenzovaní systému možno rátať s rýchlou návratnosťou investície a využívať by ich chcela každá štvrtá domácnosť.

 

Ktoré obnoviteľné zdroje uprednostňujú domácnostigraf_OZE_marec_2011.jpg

Graf: SIEA

25-tisíc domácností s kolektormi je len začiatok

Najväčší nárast možno očakávať pri investovaní do slnečných kolektorov na ohrev teplej vody. Tie už teraz podľa prieskumu má na strechách viac ako 25  000 domácností (1,4 %). Na výrazne rastúcej popularite kolektorov sa podpísal fakt, že sú už nielen cenovo dostupnejšie v porovnaní s minulými rokmi, ale i efektívnejšie. Podľa meraní môžu v niektorých prípadoch zabezpečiť ohrev polovice ročne spotrebovanej teplej vody v domácnosti na Slovensku. Záujem o kúpu kolektorov prejavilo v prieskume 21,5 % opýtaných.

So Slnkom počítajú aj pri vykurovaní

V rodinných domoch možno energiu získanú kolektormi zhodnotiť aj pri nízkoteplotnom vykurovaní inštalovanom napríklad v podlahe. Zámery využiť slnečné kolektory aj na tento účel má 17,5 % respondentov. Na nízkoteplotné vykurovanie a ohrev teplej vody už Slováci využívajú aj tepelné čerpadlá. So zariadeniami, ktoré dokážu zužitkovať rozdielnu teplotu z okolitého prostredia, napríklad zo vzduchu, zeme alebo vody, má podľa prieskumu skúsenosti 3,3 % domácností. O kúpe tepelných čerpadiel, ktoré dokážu pri vhodnom vykurovacom systéme podstatne znížiť cenu za vykurovanie, uvažuje ďalších 5,9 % populácie.

Ing. Katarína Antalová, SIEA

Zdroj: 16. 03. 2011; Nový čas; odborná špecializovaná príloha spoločnosti Mediaplanet Úspora energií č. 4; s. 9