Využívanie obnoviteľných zdrojov s dotáciami

Otázka: Uvažujete o kúpe slnečných kolektorov alebo kotlov na biomasu?

Odpoveď: Vyrátajte si už dnes, či sa Vám nákup oplatí

Využívanie obnoviteľných zdrojov s dotáciami

Výstavba nového domu, prípadne rekonštrukcia systému vykurovania v staršom rodinnom dome alebo bytovom dome sú ideálne príležitosti na zváženie, či sa konkrétnej domácnosti oplatí investovať do využívania obnoviteľných zdrojov energie. Dôvodom, prečo sa zaujímať aj o túto alternatívu by mohli byť aj štátne dotácie na inštalácie kolektorov a kotlov na biomasu z Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach.

Záujmu sa tešia kolektory

Od apríla 2009 o dotácie prejavilo záujem  3200 domácností a bytových domov na Slovensku. Z celkovej vyčlenenej sumy 8 miliónov eur bolo ku koncu augusta 2010 k dispozícii ešte zhruba 5 miliónov eur. O dotácie na slnečné kolektory dovtedy požiadalo 2614 rodinných domov a 15 bytových domov so 729 bytmi. Zatiaľ 550 žiadostí podali domácnosti, ktoré si zakúpili kotol na drevnú biomasu. O dotáciu môžu domácnosti požiadať až po nainštalovaní systému, a to do 6 mesiacov po uvedení zariadenia do prevádzky. V Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre, ktorá program administruje, aj tento rok očakávajú väčší nápor žiadostí na jeseň a v zime.

Väčšia spotreba urýchli návratnosť

Výška dotačných prostriedkov zvyčajne pokryje len časť celkových nákladov na inštaláciu. Pri slnečných kolektoroch návratnosť investície úzko súvisí s počtom členov domácnosti a účelom, na ktorých sa systém používa. Najčastejšie prostredníctvom kolektorov majitelia domov a bytov ohrievajú teplú vodu na sociálne účely. Platí pravidlo, že čím je väčšia spotreba teplej vody, tým sa výdavky rýchlejšie vrátia. Životnosť momentálne inštalovaných technológií je zvyčajne 25 až 30 rokov. Slnečnou energiou sa môže ohrievať aj voda v bazénoch alebo sa môže  na jar a na jeseň využívať na dokurovanie.

V každom prípade treba rátať s tým, že solárna energia slúži len ako doplnkový zdroj. Preto je vždy nutné okrem nej mať k dispozícii aj  elektrinu, plyn alebo kotol na tuhé palivo. Pri vhodne zvolených parametroch systému je prevádzkou kolektorov možné pokryť 45 – 60% ročnej potreby ohrevu teplej vody a 15 až 30% ročnej potreby dobre izolovaného objektu vybaveného podlahovým kúrením. Obstarávacie náklady celého solárneho systému vrátane inštalácie závisia od konkrétnej situácie, bežne sa pohybujú od 2000 € do 4000 €, prípadne aj viac.

Príklad zo Štiavnice

V staršom dvojpodlažnom rodinnom dome v Banskej Štiavnici za kompletné nainštalovanie solárneho systému so štyrmi plošnými slnečnými kolektormi zaplatili 3 309 eur. V dome bývajú  štyri osoby, ktoré pred tým používali na ohrev vody prietokový ohrievač na zemný plyn. Pri výpočte jednoduchej návratnosti boli použité úspory nákladov na zemný plyn počas jedného roka od mája 2009. Z prepočtov vyplýva, že za rok usporili 227 eur a investícia sa im s dotáciou vráti za 8 rokov a štyri mesiace.  Systém by mohol vydržať 25 až 30 rokov.

Základné podmienky

Dotovaný druh solárneho zariadenia musí mať certifikát – európsku značku kvality SOLAR KEYMARK. Pri kolektoroch uvedených do prevádzky v roku 2010 je potrebné priložiť aj potvrdenie o stanovenom minimálnom ročnom energetickom zisku zariadenia. Výška dotácie pre rodinné domy dosahuje 200 € za 1 m2 absorpčnej plochy nainštalovaných kolektorov, nad 8 m2 absorpčnej plochy sa dotácia znižuje na 50 €/m2. Dotácia pre bytové domy bola stanovená na 100 € za 1 m2 absorpčnej plochy nainštalovaných kolektorov, maximálne 300 € na domácnosť.

Kotly na biomasu

Výrobcovia kotlov na biomasu hovoria pri správnom používaní o životnosti 10 až 15 rokov. Výška dotácie bola stanovená ako 30 percent z ceny kotla. Dotované môžu byť len kvalitnejšie zariadenia, ktoré majú predpísanú účinnosť minimálne 84 percent a neprekračujú emisné kvóty. Len jedno z inštalovaných dotovaných zariadení stálo menej ako 1000 eur, zvyčajne to bolo viac. Priemerná dotácia sa pri kotloch na splyňovanie pohybovala okolo 500 eur. Maximálnu možnú sumu 1000 eur dostalo zhruba 70 domácností. Až na pár výnimiek bola určená na kotly na pelety.

Príklad z Krupiny

Suma vyše 4000 eur za inštaláciu jedného z konkrétnych podporených kotlov na pelety sa domácnosti vráti do 10 rokov a s dotáciou do 7 rokov. Pri prepočte sa vychádzalo zo skutočnej odsledovanej spotreby peliet, ktorú si majiteľ domu v Krupine zaznamenával. Platby za kúpu kotla  a spotrebovaného množstva peliet boli porovnané s nákladmi pri kúrení plynom. Uvedené údaje sú však výsostne individuálne a nedajú sa zovšeobecňovať.

 

Zdroj: 10. septembra 2010; Nový čas; s. 26, Mgr. Sylvia Pálková