Chcete dotáciu? Čestné prehlásenie už neplatí

Ľudia, ktorí chcú získať dotácie na slnečné kolektory či kotle na biomasu o ne môžu stále žiadať. Hoci sa pri schvaľovaní žiadostí čaká na nový zákon, nič iné im nezostáva. Musia dodržať časový limit. Zmenili sa niektoré náležitosti žiadosti.

Ku koncu februára mala Slovenská inovačná a energetická agentúra vyše 550 nových žiadostí o dotácie na kotly na biomasu a slnečné kolektory. Suma, ktorú fyzické osoby aj spoločenstvá vlastníkov žiadali, prekročila 500 tisíc eur. Ak by ich všetky schválili, domácnostiam by išla už takmer pätina z balíka 2,68 milióna eur, ktoré má mať rezort hospodárstva na dotácie tento rok.

Nové žiadosti však zatiaľ zostávajú ležať bokom – budú sa posudzovať až podľa podmienok pripravovaného zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva hospodárstva. Keďže v podmienkach v novom zákone zostáva, že o dotáciu treba žiadať najneskôr šesť mesiacov po ukončení inštalácie zariadení, podanie sa nedá odložiť. Slovenská inovačná a energetická agentúra ich prijíma naďalej.

Nad osem metrov už nebude nič

Dotácie sa podľa návrhu schváleného vládou majú poskytovať za podobných podmienok, ako doteraz. Domácnosti z rodinných domov môžu dostať 200 eur za meter štvorcový  nainštalovaných slnečných kolektorov, avšak v rozsahu najviac osem metrov štvorcových. Pôvodné podmienky boli v tomto rovnaké, no pripúšťali ešte 50 euro za každý meter štvorcový nad uvedený limit.

Bytovky môžu získať tak ako doteraz 100 eur za meter štvorcový (najviac tri metre štvorcové na byt). Dotácia na využívanie biomasy má byť taktiež rovnaká – do 30 percent z kúpnej ceny nainštalovaného kotla, najviac 1 000 eur.

Skončilo prechodné obdobie

Zmena sa týka povinných príloh k žiadosti. Keďže sa skončilo prechodné obdobie, kedy stačilo dať len čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nemá dlhy voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni, je potrebné pýtať si potvrdenia. Agentúra, kam sa žiadosti posielajú, na ne nemá špeciálne tlačivá. Podľa Kataríny Antalovej z jej mediálneho odboru „v potvrdeniach Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne musí byť explicitne uvedené, že žiadateľ o dotácie nemá nedoplatok poistného na zdravotné, sociálne a starobné dôchodkové sporenie.“

Nový zákon mal platiť od mája, no jeho platnosť zrejme posunú. Parlamentné výbory totiž dostali na jeho prerokovanie čas takmer do polovice mája.

Žiadatelia o dotáciu, podobne ako ďalší záujemcovia o informácie o úsporách energie a obnoviteľných zdrojoch energie, môžu využiť bezplatné energetické poradenstvo, ktoré Slovenská inovačná a energetická agentúra poskytuje v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.

Bytové domy investujú efektívnejšie

Z analýz vyplýva, že inštalácie slnečných kolektorov v bytovkách môžu byť energeticky efektívnejšie ako v rodinných domoch. Preto sa bytovým domom vracajú vložené investície rýchlejšie.  Najzaujímavejšie výsledky majú bytovky s menšími solárnymi systémami, ktoré sa využívajú na plný výkon viac hodín počas dňa. Niektorým sa investícia vráti už po dvanástich rokoch.

SIEA pripravuje aj tento rok viacero prednášok pre bytové domy. Prvé sa uskutočnia  31. marca počas veľtrhu Coneco – Racioenergia. Ďalšie sú naplánované počas apríla a mája v Košiciach, Poprade, Nitre a Trenčíne. Záujemcovia o podrobnejšie informácie môžu požiadať o osobné konzultácie v poradenských centrách Žiť energiou alebo sa informovať telefonicky na bezplatnej poradenskej linke 0800 199 399.

Zdroj: 29. 03. 2011; Špecializovaná príloha denníka SME: S – Bývanie; s. 14; Halka Tytykalová)