Investície do bezpečného verejného osvetlenia sa vracajú pomaly

Hoci sú úspory elektriny pri obnove osvetlenia rádovo v desiatkach percent, bez dotácií si obce s rekonštrukciou neporadia.

Vo väčšine projektov obnovy verejného osvetlenia, ktoré získali dotácie zo štrukturálnych fondov, sa obce rozhodli urobiť celkovú rekonštrukciu. Vymenili stožiare, svietidlá, svetelné zdroje, ako aj napájacie elektrické rozvody, vrátane rozvádzačov. Takáto zásadná obnova je finančne náročná.Čo už svieti s pomocou dotácií

Za posledné štyri roky si mohlo vďaka dotáciám zrekonštruovať verejné osvetlenie 153 obcí a mestských častí. Prvých 46 z nich využilo v roku 2008 nórske fondy. Mohli z nich získať až 90 percentnú pomoc na výmenu svietidiel, výložníkov a elektrorozvádzačov. Ďalších 117 získalo podporu zo štrukturálnych fondov (ŠF) Európskej únie. Do marca 2012 ukončilo svoje projekty zatiaľ 28 obcí. Ostané ich realizujú, pričom väčšina sa finalizuje. Tieto obce vďaka dotáciám mohli vymieňať aj stožiare a dopĺňať nové svetelné body v rámci existujúcich úsekov. V limitovanej miere mohli vybudovať aj nové vetvy. Z oprávnených nákladov na projekt bola spoluúčasť obcí len 5 percent.

Veľa projektov, málo peňazí

Druhá výzva na predkladanie žiadostí o príspevok zo ŠF dávala podobné možnosti. No nové vetvy už nebolo možno dotovať. Pri hodnotení sa zohľadňoval aj priemerný finančný náklad na jedno svietidlo a svetelný zdroj. Prihlásilo sa do nej 554 obcí. Odborné hodnotenie odporučilo podporiť 301 z nich. Celková požadovaná suma aj po znížení niektorých výdavkov predstavuje 56,7 milióna €. K dispozícii je iba 17, 6 milióna  €. Podľa priemerných nákladov na jeden projekt je možné pokryť požiadavky len jednej stovky žiadostí. K ostatným dvom stovkám sú projekty pripravené i posúdené. No len ťažko možno dúfať, že obce ich zrealizujú bez dotácií.

Prečo na to nemáme

Pri plánovaní projektov sa väčšinou hovorí o možnostiach dosiahnuť úsporu energie vo výške 30, 40 i cez 50 percent. Výpočty sú len modelové. Uvažuje sa v nich s rovnakým počtom kvalitnejších svietidiel a úsporných svetelných zdrojov,  ktoré by boli v prevádzke štandardných 3900 hodín za rok. Reálna úspora býva zvyčajne podstatne menšia, pretože pôvodné osvetlenie kvôli šetreniu často neprevádzkovali v nočných hodinách a mnohé staré svietidlá sú nefunkčné. Navyše, pri dôsledných rekonštrukciách v zmysle platných technických predpisov je potrebné aj dopĺňanie svetelných bodov v úsekoch, ktoré sú nedostatočne osvetlené. Ak sa vymieňajú a dopĺňajú okrem svietidiel aj stožiare, osvetlenie si zvyčajne nemá šancu na seba zarobiť v krátkej dobe.

Návratnosť – nenávratnosť

Návratnosť potrebných investícií do projektov, ktoré zabezpečia, aby bolo osvetlenie rovnomerné, bezpečné a spoľahlivé, sa môže reálne pohybovať aj na úrovni cez 20 rokov. Životnosť technických systémov v rámci sústavy verejného osvetlenia môže byť však výrazne kratšia. V každom prípade sa jedná o výraznú úsporu elektriny oproti pôvodnému stavu. Zjavné sú i  prínosy k bezpečnosti pri používaní osvetlených komunikácií. No nie je ich možné exaktne finančne vyčísliť.

Modernizácia verejného osvetlenia vo Vrútkach

Rekonštrukciu verejného osvetlenia na ulici Francúzskych partizánov zrealizovali vo Vrútkach v roku 2007. Úsek, v ktorom mali dve tretiny svietidiel viac ako 18 rokov, vedie cez intravilán mesta a je súčasťou frekventovanej medzinárodnej cesty E50. Napriek tomu bola komunikácia dlhé roky osvetlená nedostatočne a nerovnomerne. Cieľom samosprávy bolo predovšetkým zvýšiť bezpečnosť. Okrem výmeny takmer stovky svietidiel bolo nutné doplniť niekoľko nových svetelných bodov, vrátane špeciálneho osvetlenia nad priechodmi pre chodcov. Ak by na rekonštruovanom úseku zostal rovnaký počet svietidiel, nové by spotrebovali o 31,3 percent elektriny menej. Tomu by po zohľadnení cien v roku 2011 zodpovedala ročná úspora 5 573,3 €.

 Vrutky1.jpgVrutky2.jpg

V rámci rekonštrukcie vymenili 34 svetelných bodov vrátane stožiarov a pribudlo 8 nových svetelných bodov. Na ďalších 63 svetelných bodoch vymenili svietidlá, svorkovnice a staré stožiare získali náter. Nahradené boli aj pôvodné rozvody. Priemerný investičný náklad na rekonštrukciu jedného svetelného bodu dosiahol 2 300 €.

 

V nových svietidlách sú inštalované vysokotlakové halogenidové výbojky 150 W. V prípade 6 parkových svietidiel sú to halogenidové výbojky 70 W. Priemerný príkon svietidiel sa z hodnoty 227 W po rekonštrukcii znížil na 159 W.

 

Za precíznu komplexnú rekonštrukciu dvojkilometrového úseku na hlavnom ťahu zaplatili Vrútky celkom 180 000 € s DPH. Projekt nebol podporený žiadnou dotáciou. Financovaný bol dodávateľským úverom. Spoločnosť, ktorá rekonštrukciu realizovala, poskytla Vrútkam úver na 4 roky. Prostriedky investované do rekonštrukcie sa mestu nevrátia skôr ako o tri desiatky rokov. Zhodnotiť to presne je zložité. K dispozícii sú len faktúry za elektrinu, zahŕňajúce rôznou mierou aj ostatné nerekonštruované časti sústavy osvetlenia.

 

O dotácie na obnovu verejného osvetlenia požiadali Vrútky až v roku 2008. Získali príspevok zo štrukturálnych fondov na výmenu ďalších 122 svietidiel a doplnenie 51 nových. Momentálne rekonštrukciu dokončujú, ale stále im zostávajú stovky starých svetelných bodov, ktoré nevyhovujú technickým normám.

Modelový prepočet úspor1
  Pred modernizáciou Po modernizácii Rozdiel Rozdiel (%)
Príkon svietidiel (kWh) 24,3 16,7 – 7,6 31,3%
Modelová spotreba – 97 ks svietidiel (kWh) 9 4727,1 6 5110,5 – 2 9616,6 31,3%
Jednotková cena elektriny (€/kWh) 0,164 0,153 – 0,011 6,7 %
Modelové náklady (€) 15 535,2 9 961,9 – 5 573,3 35,9%

1Prepočet modelovej spotreby vychádzal z predpokladu, že počas roka svietili všetky inštalované svietidlá v systéme počas 3 900 hodín. V prepočte  sú zahrnuté iba vymieňané svietidlá, nie dopĺňané. Zohľadnené boli ceny za elektrinu v roku 2006 a 2011.

Modernizácia verejného osvetlenia v Kobylách 

(text o inštalácii v Kobylách je súčasťou letáku vydaného v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU)

 

Pavol Kosa, Jozef Skonc, Sylvia Pálková, SIEA
Foto: Slavomír Macek

 

Analýzy inštalácií vo Vrútkacha v Kobylách pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

 

 

Zdroj: Obecné noviny; príloha Úspora energií v samospráve, 27. marca 2012; s. 8; P. Kosa, J. Skonc, S. Pálková