Vyskúšajte si

Kalkulačky

Vypočítajte si, aká je optimálna plocha slnečných kolektorov určených na ohrev vody a akú úsporu môžete predpokladať

Vypočítajte si náklady na vykurovanie podľa druhu paliva a zariadenia

Aplikácie a dve kalkulačky sú pripravené Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou v rámci projektu odborného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Materiál môže byť použitý iba v zmysle platnej slovenskej legislatívy o médiách a duševnom vlastníctve. Podmienky používania