Solárny systém v bytovom dome v Dudinciach

Návratnosť investície:

s použitím štátnej dotácie 8 rokov a 6 mesiacov

bez použitia štátnej dotácie 11 rokov a 7 mesiacov

Predpokladaná životnosť solárneho systému: 25 – 30 rokov

MNO_solar_Dudince_12_1024p.jpgMNO_solar_Dudince_3_1024p.jpg

MNO_solar_Dudince_8_1024p.jpg

 

V panelovom bytovom dome v Dudinciach spustili solárny systém na predohrev teplej úžitkovej vody do prevádzky v polovici septembra 2009. Slnečné kolektory sa im podarilo nakúpiť za uvádzacie ceny. Za celý systém, vrátane montáže, zaplatili 12 965 € s DPH. Po inštalácii navyše získali zo štátneho Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie dotáciu v sume 3 450 €.

V šesťpodlažnom dome s 24 bytmi žije 50 obyvateľov. Od roku 2006 majú k dispozícii vlastnú plynovú kotolňu s 3 kondenzačnými kotlami po 45 kW. Tie slúžia okrem vykurovania aj na dohrievanie vody v 500–litrovom zásobníku na teplotu 50 °C. Solárny systém tvorí 15 plochých kolektorov so zosilnenou tepelnou izoláciou. Umiestnené sú naležato. To čiastočne znižuje riziko poškodenia systému pri náporoch vetra. Na už zaizolovanej plochej streche nie sú upevnené kotvami, ale pomocou betónových závaží. Do akej miery je toto riešenie vhodné, by mal vždy posúdiť statik. Kolektory s celkovou absorpčnou plochou 34, 5 m2 odovzdávajú solárne teplo do dvoch nových 500- litrových zásobníkov, z ktorých sa následne prečerpáva do pôvodného zásobníka teplej vody. Čerpadlo obehu sa zapína cez solárny kolektor vždy, ak kolektor dosiahne teplotu o 6°C vyššiu ako je v zásobníkoch.

Počas 1. roku prevádzky kolektorov získali cca 23 000 kWh tepla. Systém dokázal pokryť cca 37 % celoročnej potreby tepla na prípravu teplej vody. V najlepšom mesiaci júl prispel až 72 %. Naopak v decembri to bolo len 6 %. Bez započítania štátnej dotácie by sa investícia bytovému domu vrátila o necelých 12 rokov. S dotáciou to bude o 3 roky skôr. Výsledky tohto solárneho systému inšpirovali domy v okolí. Viaceré už kolektory taktiež využívajú.

Jednoduchá návratnosť bola odvodená od úspory prepočítanej pomocou výhrevnosti plynu na cenu plynu v tarife M4.

Energetické vyhodnotenie

Ročný energetický zisk 22 988 kWh/rok
Ročný energetický zisk vztiahnutý na m2 plochy kolektora* 680 kWh/m2.rok
Úspora zemného plynu 2 505 m3
Úspora energie v palive 23 946 kWh

* celková absorpčná plocha kolektorov 15 x 2,3 m2, strata potrubia 2%

Ekonomické hodnotenie

Výška investície vrátane montáže 12 965 €
Dotácia na solárne kolektory -3 450 €
Úspora nákladov na palivo za 12 mesiacov 1 123 €
Jednoduchá návratnosť* s dotáciou 8 rokov a 6 mesiacov
Jednoduchá návratnosť* bez dotácie 11 rokov a 7 mesiacov
Predpokladaná životnosť zariadenia 25 – 30 rokov

* jednoduchá návratnosť bola odvodená od úspory prepočítanej pomocou výhrevnosti plynu na cenu plynu v tarife M4

Vydané Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou v rámci projektu odborného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, december 2010. Aktualizované v januári 2012.

Spolufinancované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Publikovať časti textu alebo fotografie možno iba s uvedením zdroja v tvare Zdroj: SIEA/ERDF.
Podmienky používania.

Text je súčasťou letáku, ktorý je k dispozícii v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU. Ak máte záujem o vytlačený leták, prípadne viac kusov letákov, môžete o ne požiadať  na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo mailom. Projekt bezplatného poradenstva ŽIŤ ENERGIOU je spolufinancovaný prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Inštalácia solárneho systému v bytovom dome v Dudinciach

V panelovom bytovom dome v Dudinciach spustili solárny systém na predohrev teplej úžitkovej vodydo prevádzky v polovici septembra 2009. Na investíciu 12 965 € zahŕňajúcu aj montáž solárneho systému získali po inštalácii dotáciu zo štátneho Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach v sume 3450 €.

Šesťpodlažný dom s 24 bytmi obýva 50 obyvateľov. Od roku 2006 majú k dispozícii vlastnú plynovú kotolňu s tromi kondenzačnými kotlami po 45 kW, ktoré dohrievajú vodu v 500–litrovom zásobníku na teplotu 50 °C. Solárny systém tvorí15 plochých kolektorov so zosilnenou tepelnou izoláciou, ktoré sú umiestnené naležato. Kolektory s celkovou absorbčnou plochou 34,5 m2odovzdávajú naakumulované solárne teplo do dvoch nových 500 litrových zásobníkov, z ktorých sa následne teplo prečerpáva do pôvodného zásobníka teplej vody. Solárne zásobníky sú vybavené aj elektrickou špirálou na ochranu pred Legionellou, ak by teplota počas týždňa nedosiahla ani raz nastavenú sterilizačnú teplotu cca 70°C. Čerpadlo obehu cez solárny kolektor sa zapína vždy, ak dosiahne kolektor teplotu o 6°C vyššiu ako zásobníky umiestnené v kotolni.

Prevádzkou solárneho systému od polovice septembra 2009 do polovice septembra 2010 získali cca 23 000 kWh tepelnej energie, ktorá nemusela byť pripravená spaľovaním plynu. Tento systém dokázal pokryť cca 37% celoročnej potreby tepla na prípravu teplej vody. V najlepšom mesiaci júl prispel až 72% a naopak v decembri to bolo len 6% potreby tepla.

Jednoduchá návratnosť bola odvodená od úspory prepočítanej pomocou výhrevnosti plynu na cenu plynu v tarife M4.