Teta Eta inšpiruje

 

Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielam aktivity spojené s využitím zakladača Rady tety Ety aj kvarteta. S pani učiteľkami sme sa jednoznačne zhodli na pozitívnom hodnotení vami zaslaného materiálu. Pracovné listy využívame počas hodín prírodovedy, ale i pri príležitosti významných environmentálnych dní (Sv. deň mokradí, Sv. deň oceánov, Sv. deň lesov, Sv. deň vody, Sv. deň zeme…). Uplatnenie si našli aj v predmete biológia, chémia a geografia. Jednotlivé pracovné listy sú dobrou inšpiráciou k experimentálnej činnosti žiakov. Na základe návodov rád tety Ety imitujeme pokusy so zreteľom na podmienky školy a tried, ako i materiálne zabezpečenie.

Dobrý ohlas u detí zohralo aj kvarteto, ktoré využívajú počas prestávok i krúžkovej činnosti. Nenútenou a hravou formou sa dozvedia nové informácie.

Doteraz sme stihli zrealizovať niekoľko energetických experimentov, ku ktorým prikladám aj fotodokumentáciu.


Žiť energiou (2. ročník)

Žiaci sa hravou formou učia ako vzniká, ako sa využíva a premieňa energia.  Pomocou kvarteta sa naučili aké druhy energie poznáme a ako ju využívame. Vedia, ktoré spotrebiče sú najúspornejšie a prečo sa oplatí energiou šetriť.

Na prírodovede s radosťou a záujmom robili pokus, pri ktorom zisťovali, čo sa stane so semienkom fazuľky:

  • v ideálnych podmienkach
  • bez svetla
  • bez vody
  • bez tepla
  • bez živín

Pokus realizovali 2 týždne a výsledky pozorovania zaznamenali do tabuľky.

Záver: Všetko živé, teda aj rastlinky sa najlepšie cítia v ideálnych podmienkach. Teda s dostatkom vlahy, svetla, tepla a živín. Nedostatok jednej z týchto podmienok sa prejavil na zmene vyklíčenej fazule.


Postav si svoju sopku (3. ročník)

Tento experiment sme zrealizovali formou draka chrliaceho žeravý oheň. Tretiaci z plastovej fľaše vyrobili draka s papierovými ostňami na chrbte a ostrými zubmi.

Využili sme sódu bikarbónu, červené potravinárske farbivo a ocot. Pokus sme realizovali vonku, aby sme neušpinili podlahu. Do hrdla fľaše sme nasypali sódu bikarbónu zmiešanú s potravinárskou farbou. Do hrdla fľaše sme priliali ocot a chrliaci oheň bol na svete.

 

Vodná turbína (3. ročník)

Experimentom sme zisťovali akú silu má voda, či dokáže prúd vody roztočiť škatuľu od mlieka.

Do mliekovej fľaše pomocou klinca urobil jeden otecko dieru v pravom dolnom rohu každej strany. Vrchnou časťou škatule sme prevliekli špagát a bezpečne uviazali tak, aby mohla visieť na špagáte. Diery sme prelepili leukoplastom, naliali vodu do škatule a zavesili na konár stromu. Postupne sme odlepovali diery a sledovali, čo sa bude diať. Škatuľa sa rozpohybovala.

Jednoduchým experimentom sme vyrobili vodnú turbínu. Voda má svoje uplatnenie aj vo vodných elektrárňach, ktoré sa nachádzajú aj na Slovensku.

 

Elektrina a čistý vzduch (4. ročník)

Na hodine prírodovedy sa žiaci 4. ročníka zaoberali otázkou, ako môže statická elektrina pomáhať pri zachytávaní čiastočiek sadzí v elektrárňach.

Podľa pracovného listu z energetických experimentov sme si pripravili potrebné pomôcky a podľa postupu pracovali na pokuse. Suroviny na hrebeň reagovali v rozličnej vzdialenosti. V najvyššej vzdialenosti reagovalo čierne korenie, potom cukor (vzdialenosť sme znížili) a soľ (mali sme morskú hrubozrnnú).

V budúcnosti chceme zrealizovať aj ďalšie pokusy, alebo aspoň sa nimi inšpirovať.

 

V neposlednom rade našli uplatnenie aj zakladače pre archivovanie rôznych pracovných listov, elaborátov a záznamových hárkov pre žiakov.

 

Prajem pekný deň

 

Ing. Adriana Šutovská, koordinátorka environmentálnej výchovy, ZŠ Lúka 135

 

IMG_1521.jpgIMG_1523.jpgIMG_1525.jpgIMG_1526.jpgIMG_1527.jpgIMG_1529.jpgIMG_1571.jpgIMG_1574.jpgIMG_1575.jpgIMG_1518.jpg