Pod dohľadom tety Ety

 

Príjemný deň,

 

sme ZŠ s MŠ Harichovce a touto cestou by sme Vám chceli poďakovať za zakladače Rady tety Ety, ktoré využívame priebežne na I., II. stupni a aj v ŠKD. Po príchode zakladačov do našej školy sme ich rozdelili tak, aby sa nachádzali v každej triede. Tak majú svoje stále miesto a učitelia ich môžu kedykoľvek využiť.

 

Žiačky 4. ročníka sa rozhodli pre vodnú turbínu a ich úspech si môže pozrieť tu:

11.jpg12.jpg13.jpg

 

Niektoré pokusy sú náročnejšie na pomôcky, a tak sa nám ich nepodarilo zrealizovať. Veľmi veľký úspech tak medzi deťmi, ako aj medzi žiakmi majú komixové stvárnenia jednotlivých tém, ktoré vďačne poslúžia ako motivácia k vyučovacej hodine.

 

Už sa teším na jarné mesiace, ktoré nám umožnia zrealizovať pokusy ako napr. smradľavá energia a slnečné teplo.


Ďakujeme ešte raz a ostávam s pozdravom

 

Mgr. Lucia Greňová, koordinátor environmentálnej výchovy, ZŠ a MŠ v Harichovciach

 

2.jpg3.jpg4.jpg7.jpg8.jpg