Distribúcia vzdelávacích materiálov


O tlačené materiály, ktoré SIEA pripravila pre žiakov v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, doteraz prejavilo záujem 150 škôl.

Pracovníci agentúry ich postupne navštevujú. Najčastejšie učitelia žiadajú zakladače s energetickými experimentmi Rady tety Ety. Vďaka nim môžu žiakom na vyučovacích hodinách priblížiť fyzikálne zákonitosti súvisiace s využívaním energie.

Súčasťou experimentov je krátky príbeh s otvoreným problémom. Odpovede na doplňujúce otázky si môžu žiaci overiť prostredníctvom popísaného pokusu. Priamo v škole si môžu napríklad porovnať, či žiarovka a žiarivka produkuje rovnaké množstvo tepla alebo  môžu zmerať silu vetra prostredníctvom vlastnoručne vyrobeného prístroja.

 

Momentálne je k dispozícií desať pracovných listov s energetickými experimentami. Pripravuje sa ďalších päť. Podmienkou prevzatia zakladačov je zdokumentovať prácu žiakov pri realizácii pokusov.

Pedagógovia prejavili záujem aj o ďalšie materiály, ktoré im poslúžia na hodinách prírodovedy, vlastivedy, environmentálnej výchovy, etickej výchovy alebo v školskom klube. Prostredníctvom Energetického kvarteta môžu hravou formou vysvetliť rozdiely medzi obnoviteľnými zdrojmi. V školách chcú využiť aj Energetické pexeso znázorňujúce možnosti  úspor a plytvania energie v domácnosti.

 

 Istebne.jpgNova_Bosaca.jpgDubnica_nad_Vahom.jpgCimhova1.jpgIstebne2.jpgSkultetyho.jpg

 

V roku 2013 sme vzdelávacie materiály doručili týmto školám:

 

ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica
Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica
ZŠ a MŠ Cinobaňa 60, Cinobaňa
ZŠ a MŠ A. Vagača Štúrova 12, Detva
ZŠ Klokočova 742, Hnúšťa
ZŠ Jastrabá 188, Jastrabá
Súkromná ZŠ a MŠ Myslavská 401, Košice-Myslava
ZŠ Pavla Križku 8, Kremnica
ZŠ Stredisková 5, Lieskovec
MŠ Nová 2, Lieskovec
ZŠ Hlavná 45, Lovce
ZŠ Martin nad Žitavou 110, Martin nad Žitavou
ZŠ Školská ulica 8, Mojmírovce
ZŠ Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovce
ZŠ Nitrica 42, Nitrica
ZŠ Gábora Bethlena 41, Nové Zámky
ZŠ Školská 289, Obyce
MŠ Makarenkova 28, Partizánske
ZŠ a MŠ Tajovského 17, Poprad
ZŠ Školská 4, Selce
ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves
ZŠ Centrálna 464, Svidník
ZŠ Unín 420, Unín
ZŠ a MŠ Školská 1, Volkovce
ZŠ Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou
ZŠ Juh 1054, Vranov nad Topľou
ZŠ Kukučínova 106, Vranov nad Topľou
ZŠ Lúčna Nám. Jána Pavla II. 26, Vranov nad Topľou
ZŠ Sídlisko II. 1336, Vranov nad Topľou
ZŠ Pribinova 1, Zlaté Moravce
ZŠ Robotnícka 25, Zlaté Moravce
ZŠ P. Jilemnického 2, Zvolen
 
 

V roku 2012 sme vzdelávacie materiály doručili týmto školám:

 

Pedagogická Fakulta UMB,  Banská Bystrica

ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica

ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica

ZŠ Gorazdova 1319/6, Bánovce nad Bebravou

ZŠ a MŠ Budimír 11, Budimír

ZŠ Nová 6, Čimhová

MŠ Obrancov mieru 5, Detva

ZŠ a MŠ Školská 3, Dobrá Niva

ZŠ a MŠ Dolné Orešany 209, Dolné Orešany

Špeciálna ZŠ, Školská 386, Dubnica nad Váhom

ZŠ D. Savia, Školská 386, Dubnica nad Váhom

ZŠ a MŠ Levočská 53, Harichovce

ZŠ Laborecká 66, Humenné

ZŠ Školská 143, Istebné

ZŠ Lechkého, Ul. Jána Pavla II. 1, Košice

ZŠ Bukovecká 17, Košice

ZŠ Družicová 4, Košice

ZŠ Ul. Nová 6, Čimhová,  Liesek

ZŠ Lipovce 125, Lipovce

ZŠ Nábrežie 4. apríla 23, Liptovský Mikuláš

ZŠ Okoličianska 404, Liptovský Mikuláš

ZŠ a MŠ Štefana Náhalku 396/10, Liptovská Teplička

ZŠ Lúka 135, Lúka

ZŠ J. Švermu 6, Michalovce

ZŠ  a MŠ Mlynčeky 15, Mlynčeky

ZŠ Mníchova Lehota 85, Mníchova Lehota

ZŠ Nacina Ves 63, Nacina Ves

ZŠ Topoľová 8, Nitra

ZŠ Nová Bošáca 76, Nová Bošáca

Spojená škola sv. Jozefa, Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom

ZŠ a MŠ Palín 104, Palín

ZŠ Partizánska Ľupča 419, Partizánska Ľupča

ZŠ Slobody 2, Poltár

ZŠ  a MŠ Rakovec nad Ondavou 2, Rakovec nad Ondavou

ZŠ a MŠ Slatina nad Bebravou 154, Slatina nad Bebravou

ZŠ O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves

ZŠ Centrálna 464, Svidník

ZŠ Kráľovohoľská 413, Šumiac

ZŠ Na dolinách 27, Trenčín

Súkromná ZŠ FUTURUM, Na dolinách 27, Trenčín

ZŠ Škultétyho 2623, Topoľčany
ZŠ a MŠ Vlčany 1547, Vlčany
ZŠ a MŠ Vlčkovce 1, Vlčkovce

ZŠ Hrnčiarska 2119/1, Zvolen

ZŠ a MŠ Mierová 67, Želiezovce