Jadrová energia


Vznik a pôvod – Jadrová alebo atómová energia je energia uvoľnená pri jadrovej reakcii, presnejšie pri premenách atómových jadier ich štiepením alebo termojadrovou syntézou. Prejavuje sa najmä vo forme tepla. V jadrovej elektrárni sa uvoľnené teplo použije na výrobu elektriny.


Využitie – Po prvý raz využili jadrovú energiu v USA pri výrobe jadrovej bomby, ktorú zhodili na japonské mestá Hirošimu a Nagasaki v auguste 1945. V roku 1951 bol po prvýkrát uvedený do prevádzky jadrový reaktor určený na výrobu elektriny. Jadrová energia sa v súčasnosti používa aj na pohon lodí a ponoriek, na výrobu izotopov pre medicínu, ale aj na meranie výšky hladiny v rôznych zásobníkoch.


Premena jadrovej energie na elektrickú – Jadrová elektráreň je vlastne tepelná elektráreň. Namiesto kotla na spaľovanie uhlia má jadrový reaktor. Energia uvoľnená pri štiepení jadier uránu zohrieva vodu v primárnom okruhu. V parogenerátore táto voda odovzdáva energiu vode sekundárneho okruhu, ktorá sa vyparuje a para prúdi do turbíny. Parná turbína roztáča elektrický generátor.


Príklad zo Slovenska – Na Slovensku sú dva komplexy jadrových elektrární. Prvý bol vybudovaný v Jaslovských Bohuniciach, druhý v Mochovciach. Jadrové elektrárne podľa medzinárodných expertných tímov spĺňajú všetky medzinárodné štandardy a majú vysokú úroveň bezpečnosti. Jadrové elektrárne produkujú viac ako 50 % celkovej spotreby elektriny Slovenska.