Energetické povstanie na ZŠ SNP 20 v Banskej Bystrici


Slalom pomedzi padajúce jablká mohol byť tiež jednou z energetických disciplín v slnkom zaliatej záhrade základnej školy SNP v Banskej Bystrici. Pohľad na obsypané jablone v nás, energetikoch, hneď vyvolal predstavy Newtona ležiaceho pod stromom a rozmýšľajúceho nad zákonom príťažlivosti. Nuž a ako inak by to bolo, ak by nás pri takej príležitosti hneď nenapadol aj energetický vtip:

 

Newton, Pascal a Archimedes hrajú schovávačku. 

Archimedes žmúri.

Pascal sa uteká skryť za roh, zatiaľ čo Newton si kreslí pred seba do prachu štvorec rozmerov 1m x 1m, do ktorého sa postaví.

Archmedes dopočíta, otočí sa a vidí pred sebou stojaceho Newtona, tak ho vyklepe. „10-20-Newton!“

Na to sa Newton iba uškrnie a hovorí: „Tak to teda nie! Nemôžeš ma vyklepať! Jeden Newton na meter štvorcový je predsa Pascal!“

 

Vo veselej nálade sme 25. 9. 2012 pripravili šesť stanovíšť, na ktorých sa postupne prestriedalo 46 štvrtákov základnej školy. Tí sa ešte pred samotnou súťažou, za pomoci pani učiteliek, rozdelili do šiestich družstiev.  Ich názov ako aj logo si deti každého družstva vymysleli samé:

ENERGETICKÍ SMETIARI

OHEŇ

SANMEN

VODA

ENERGIA

VETERNÉ MLYNY

 

Po pomenovaní všetkých družtiev sa v jabloňovom sade mohlo konečne začať energetické povstanie

 

Tímy postupne prešli všetkými stanovišťami. V pomerne teplom jesennom dni deti veľmi bavila hlavne disciplína s tlakom vody, ktorá sľubovala okrem získania nových vedomostí aj možnosť ochladiť sa. Zahanbiť sa však nedali ani pri ďalších disciplínach. Farebné papierové lietadielká križovali vzdušný priestor nad školskou záhradou. Piloti však museli dávať pozor na tím súťažiaci pri vedľajšom stole. Pri troche neopatrnosti by sa mohlo stať, že im lietadielko odfúkne z dráhy hráč, ktorý sa práve pokúša naštartovať svojím fúknutím veternú turbínu. Jablká spadnuté zo školských stromov boli nielen chutné, ale aj vodivé. Veľkosť napätia v nich nameraná sa takmer blížila k napätiu súťažiacich sledujúcich displej voltmetra. Malí herci a herečky tiež naplno využili svoj talent pri zobrazovaní energetických predmetov a potrápili mozgové závity pri ich zapamätávaní.

 

Ako to už v súťažiach býva, niekto musí byť víťaz a iný zas porazený.  Do finále sa svojím výkonom prepracovali družstvá ENERGETICKÍ SMETIARI a ENERGIA. Tí si zmerali novozískané vedomosti v energetickom kvíze. Že pracovali celý deň naozaj poctivo bolo vidno aj na počte správnych odpovedí. Víťazom celého podujatia sa stal tím ENERGIA, ktorý prekonal svojich protivníkov len o jeden jediný bod.

 

Naozaj porazený nebol ale nik, pretože každý si z podujatia odnášal minimálne radosť a nové zážitky či vedomosti.


anemometer.jpgchutna_energia.jpgenergia_spamati.jpgposkladaj_a_le1.jpgsila_vody.jpgzahadne_technologie.jpgkviz.jpgkviz1.jpgvitazi.jpgvitazi1.jpg