Deň otvorených dverí

 

Je piatok 19.10.2012 osem hodín ráno. Náš tím SIEA vchádza do priestorov Základnej školy v Lipovciach, kde na nás už čaká 68 žiakov druhého stupňa.


V rámci projektu „ŽIŤ ENERGIOU v školách“ sme pripravili pre žiakov zaujímavý a bohatý program. Po krátkom úvodnom predstavení, v rámci ktorého bolo aj zahájenie „Dňa otvorených dverí“, sme žiakov rozdelili do šiestich skupín. Žiaci putovali po jednotlivých stanovištiach a počas „minikurzu“ získavali poznatky a vedomosti z jednotlivých oblasti fyziky a efektívneho využívania energie v praxi. Pre žiakov bolo pripravených deväť tematicky rôznych stanovíšť.

 

Chutná energia

Žiaci si overili, že elektrické napätie, ktoré je zdrojom elektrického prúdu, sa nachádza všade okolo nás, ba dokonca aj v chutnej zelenine a ovocí.

 

Žrúti energie

Čo je to kWh? Ako odmerať spotrebu elektriny? Spotrebúva sa elektrina aj keď notebook „spí“? Čo hovorí energetický štítok spotrebičov? Koľko elektriny spotrebujú naši domáci elektrickí pomocníci? Ktoré spotrebiče sú najväčšími žrútmi energie? Žiaci s nami hľadali odpovede na tieto otázky.

 

Svetlo a žiarenie

Žiaci sa pútavou formou oboznámili s rôznymi druhmi svetelných zdrojov a meraním ich intenzity osvetlenia. Vysvetľovali sa im základné pojmy svetelnej techniky, akým je svetelný tok (lm), svietivosť (cd), svetelný výkon (lm/W) a pod.

 

Slnko namiesto elektrárne/kotla

Cieľom bolo žiakom ukázať, ako a kde sa využíva slnečná energia. Príkladom boli hlavne solárne hračky.

 

Sila vetra – fuk sem, fuk tam

Vietor ľudia využívajú od nepamäti. Žiakom sme vysvetlili, aký spôsobom a na aký účel sa jeho sila využíva najmä dnes. Počas času na tomto stanovišti si mohli všetci odmerať silu svojho „fuku“ a jej hodnotu porovnať s Beaufortovou stupnicou sily vetra.

 

Energia stlačeného vzduchu

Cieľom bolo žiakom vysvetliť, ako sa využíva stlačený vzduch a na akom princípe funguje auto na vzduch.

 

Termovízia – odhaľovanie teplotných tajomstiev

Naše oko dokáže zachytiť len určitú malú časť elektromagnetického žiarenia – viditeľné žiarenie. Niektoré živočíchy (napr. had, netopier) a súčasne meracie prístroje (napr. termovízna kamera) dokážu zachytiť a zobraziť predmety aj v oblasti infračerveného žiarenia. Jeho zdrojom je každý predmet v našom okolí, živé organizmy a všetky vesmírne objekty. Pomocou termovíznej kamery môžeme vidieť „teplo“. Vyskúšali sme si ako to funguje, a čo nám môžu odhaliť termografické obrázky. Žiakom sa páčila najmä ukážka, ako môžeme vidieť v noci a ako si overiť funkčnosť diaľkového ovládača.

 

Záhadné technológie (uhádni čo som)

Žiaci znázorňovali predmety a činnosti z oblasti energetiky zobrazených na kartách, ktoré si náhodne vybrali, a to bez použitia zvuku.

 

Poskladaj a leť

Cieľom bolo vysvetliť základné princípy aerodynamiky, aerodynamických zákonitostí fyziky, rozvíjanie jemnej motoriky a v závere si žiaci otestovali svoje konštruktérske zručnosti v skladaní papierových lietadielok.

 

Po absolvovaní každého stanovišťa dostali žiaci známku o účasti na „minikurze“ do svojich skupinových hárkov. Na záver ich čakal vedomostný kvíz, v ktorom si mohli overiť získané vedomosti z oblasti fyziky a energetiky. Všetkým zúčastneným žiakom bol za ich zručnosť, tvorivosť a bystrosť odovzdaný energetický certifikát „Žiť energiou v školách“. Najlepší žiaci boli odmenení vecnými cenami. Veríme, že tento deň žiakom ZŠ Lipovce priniesol veľa pozitívnych zážitkov a hlavne osvojenie si vedomostí v oblasti úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov energie.

 

DSCF2437.jpgDSCF2453.jpgDSCF2462.jpgDSCF2463.jpgDSCF2476.jpgDSCF2494.jpgDSCF2501.jpgDSCF2502.jpgDSCF2515.jpgDSCF2522.jpgDSCF2531.jpgDSCF2556.jpg