Prezentácie zo seminára na tému Aktuálne o podpore udržateľnej energetiky

O aktuálnych možnostiach podpory udržateľnej energetiky sa hovorilo na seminári, ktorý zorganizovala SIEA v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU počas výstavy CONECO/RACIOENERGIA v Bratislave. K dispozícii sú prezentácie z podujatia.

Na seminári boli prezentované plánované priority pri podpore nízkoemisných opatrení z programu Slovensko a pre záujemcov o podporu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach aj užitočné odporúčania k projektu Zelená domácnostiam, ku ktorému SIEA pripravuje tretie pokračovanie. Špeciálna prezentácia bola venovaná medzinárodným projektom SIEA, z ktorých viaceré umožňujú spoznať príklady dobrej praxe zo zahraničia týkajúce sa energetických komunít.

 

Prezentácie

Aké sú plánované priority pri podpore nízkoemisných opatrení?, Michal Ilovič

Zelená domácnostiam pokračuje. Ako sa pripraviť. Matej Veverka

Medzinárodné projekty SIEA v oblasti udržateľnej energie, Stanislav Laktiš

 

Podujatie sa konalo v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v poradenských centrách v Bratislave, Trenčíne, Banskej Bystrici, Žiline a v Košiciach.