Záznamy a prezentácie z konferencie o nových energetických štítkoch EÚ

Aké sú povinnosti výrobcov, dovozcov a predajcov elektrospotrebičov, ktoré  budú mať tento rok nové energetické štítky? Praktický prehľad zmien súvisiacich s novými energetickými štítkami EÚ je teraz k dispozícii aj vo forme videozáznamov z online konferencie.

Na online konferencii o nových energetických štítkoch EÚ, ktorá sa uskutočnila 4. 2. 2021, sa zúčastnilo viac ako 200 dodávateľov. Nové energetické štítky budú mať od 1. 3. 2021 chladničky, práčky, práčky so sušičkou, umývačky riadu, televízory a elektronické displeje. Zmena sa týka tisícok prevádzok, ktoré môžu videozáznamy a prednášky z konferencie použiť aj ako školiace materiály pre zamestnancov.

Prezentácie boli venované konkrétnym zmenám na štítkoch a povinnostiam výrobcov, dovozcov a predajcov v kamenných obchodoch a e-shopoch. Na konci každého zo štyroch tematických blokov boli zodpovedané otázky účastníkov  a na záver konferencie bola na základe záujmu účastníkov zaradená praktická ukážka zadávania údajov do európskej databázy výrobkov EPREL.

Konferencia je súčasťou spoločnej informačnej kampane, ktorú pripravuje Slovenská inovačná a energetická agentúra a Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci  s odbornými organizáciami APPLiA Slovakia – združenie výrobcov domácnosti spotrebičov, Asociácia spotrebnej elektroniky a Slovenská svetelnotechnická spoločnosť.

Účastníci konferencie, ale aj ďalší záujemcovia spomedzi dodávateľov môžu pri príprave predajní na zmenu energetických štítkov využiť aj informácie publikované na stránke www.energetickestitky.sk.

V rámci kampane sú na stránke k dispozícii na stiahnutie elektronické verzie letákov pre predajcovspotrebiteľov. O dodanie tlačených verzií materiálov môžu predajcovia požiadať prostredníctvom elektronického formulára. V prípade, že by chceli do letákov doplniť vlastné logo a takto upravené ich zverejniť alebo vytlačiť na vlastné náklady, je možné požiadať o tlačové podklady na adrese energetickestitky@siea.gov.sk. Materiály sú pripravené tak, aby bolo možné logá vkladať jednoducho bez nutnosti využiť grafické služby.  Podrobnejšie informácie o  možnostiach ako využiť informačné materiály sú zverejnené v rámci prezentácie o informačnej kampani o nových energetických štítkoch.

Videozáznamy z konferencie

1. blok

2. blok

3. blok

4. blok

 

Prezentácie z konferencie

1. blok
Legislatíva pre nové energetické štítkovanie
Zuzana Šulková, Ministerstvo hospodárstva SR
Informačná kampaň o nových energetických štítkoch EÚ
Sylvia Pálková, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Databáza výrobkov EPREL
Andrej Hrdlička, APPLiA Slovakia – združenie výrobcov domácich spotrebičov
Peter Olekšák, WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r. o.
Diskusia  (iba videozáznam)
2. blok
Domáce spotrebiče
Andrej Hrdlička, APPLiA Slovakia – združenie výrobcov domácich spotrebičov
TV prijímače a displeje
Michal Mazal, Asociácia spotrebnej elektroniky
Svetelné zdroje
Dionýz Gašparovský, Slovenská svetelnotechnická spoločnosť
Diskusia  (iba videozáznam)
3. blok
Dopad nového energetického štítkovania na výrobok
Peter Olekšák, WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r. o.
Povinnosti pre výrobcov a dovozcov
Andrej Hrdlička, APPLiA Slovakia – združenie výrobcov domácich spotrebičov
Povinnosti pre kamenné predajne
Ondrej Majer, Datart, Elektrospeed, a. s.
Diskusia  (iba videozáznam)
4. blok
Povinnosti pre internetové obchody
Barbora Marečková, Alza.sk s. r. o.
Úloha SOI a skúsenosti s kontrolami na trhu
Štefan Csáji, Slovenská obchodná inšpekcia
Praktická ukážka zadávania údajov do databázy EPREL (iba videozáznam)
Diskusia  (iba videozáznam)