Konferencia SIEA - Trnava

Prezentácie z konferencie o budovách s takmer nulovou potrebou energie

Sú budovy s takmer nulovou potrebou energie fikcia alebo blízka budúcnosť? A ako zladiť náročné požiadavky a zmysluplnú ekonomickú návratnosť pri projektoch bytových a verejných budov? Týmto témam bude venovaná konferencia, ktorá sa uskutoční 22. a 23. októbra 2015 v hoteli Holiday Inn v Trnave.

Aj o týchto budovách sa bude hovoriť:

domov_pro_seniory_modrice.jpgZUS_Holice.jpgeco_point_kosice.jpgpetrzalske_dvory_b.jpg

Vzhľadom na naplnenie kapacity je registrácia uzatvorená. Máte však možnosť zaregistrovať sa na čakaciu listinu. Akonáhle sa niekto z prihlásených účastníkov odhlási, budeme záujemcov kontaktovať v poradí, v akom sa prihlásili.

Od roku 2020 by mali nové i obnovované budovy na Slovensku spĺňať technické požiadavky kladené na budovy s takmer nulovou potrebou energie. Riešením, ako to dosiahnuť, je zásadnejšie minimalizovať tepelné straty a maximalizovať tepelné zisky v chladnom období a až v týchto súvislostiach uvažovať o využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Aj o tom, do akej miery sú takéto projekty finančne náročné budú počas konferencie hovoriť  špecialisti, ktorí stáli pri projektovaní a realizácii viacerých budov s podstatne nižšou spotrebou energie. Prednášky sa budú popri odporúčaných princípoch pri projektovaní venovať aj prevádzkovým výsledkom konkrétnych väčších budov realizovaných vo vyššom štandarde na Slovensku a v Čechách. Hovoriť sa bude o riešeniach v bytových domoch, administratívnych a polyfunkčných budovách, ale aj v školách či zariadeniach poskytujúcich služby pre seniorov.

Konferenciu organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Inštitútom pre energeticky pasívne domy (IEPD). Podujatie nadväzuje na cyklus medzinárodných konferencií „Pasívne domy“. Tento rok sa vďaka projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU konferencia otvorí aj pre širšiu verejnosť.  Konferencia je tak určená pre architektov, projektantov, energetikov či špecialistov na technické zariadenia budov, ale aj pre zástupcov verejného sektora a súkromných investorov, ktorým pri novostavbách alebo obnove záleží na tom, aby ich projekty zohľadňovali prísnejšie požiadavky a najnovšie trendy. Po skončení konferencie organizuje IEPD exkurziu, počas ktorej si bude možné prezrieť v Trnave budovu s takmer nulovou potrebou energie.

Účasť na podujatí je bezplatná. Podmienkou je včasná registrácia prostredníctvom elektronického formulára. Zaregistrovaní účastníci majú zabezpečené bezplatné ubytovanie, parkovanie a občerstvenie počas trvania konferencie.

Konferencia_SIEA_IEPD_Budovy_s_takmer_nulovou_Trnava_2015_01.jpgKonferencia_SIEA_IEPD_Budovy_s_takmer_nulovou_Trnava_2015_04.jpgKonferencia_SIEA_IEPD_Budovy_s_takmer_nulovou_Trnava_2015_05.jpgKonferencia_SIEA_IEPD_Budovy_s_takmer_nulovou_Trnava_2015_06.jpgKonferencia_SIEA_IEPD_Budovy_s_takmer_nulovou_Trnava_2015_08.jpgKonferencia_SIEA_IEPD_Budovy_s_takmer_nulovou_Trnava_2015_09.jpgKonferencia_SIEA_IEPD_Budovy_s_takmer_nulovou_Trnava_2015_11.jpgKonferencia_SIEA_IEPD_Budovy_s_takmer_nulovou_Trnava_2015_12.jpgKonferencia_SIEA_IEPD_Budovy_s_takmer_nulovou_Trnava_2015_13.jpgKonferencia_SIEA_IEPD_Budovy_s_takmer_nulovou_Trnava_2015_14.jpgKonferencia_SIEA_IEPD_Budovy_s_takmer_nulovou_Trnava_2015_15.jpgKonferencia_SIEA_IEPD_Budovy_s_takmer_nulovou_Trnava_2015_16.jpg

 Prezentácie

22. októbra 2015

1. BLOK: LEGISLATÍVA A PODPORA OBNOVY BUDOV NAD RÁMEC MINIMÁLNYCH POŽIADAVIEK

Národný plán zameraný na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie a podpora zlepšenia energetickej hospodárnosti rodinných domov,
Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Podpora znižovania energetickej náročnosti budov a využívania obnoviteľných zdrojov energie
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Zelená úsporám aj ďalšie podporné systémy v ČR,
Jakub Hrbek, Státní fond životního prostředí ČR
Pasívne môžu byť aj verejné budovy. Ako na to? 
Josef Smola, Centrum pasivního domu

2. BLOK: PASÍVNE BUDOVY SÚ UŽ REALITA, ALE VYŽADUJÚ KOMPLEXNÉ RIEŠENIE

Podpora výstavby nájomných domov zohľadní aj ich energetickú hospodárnosť,
Dana Pištová, Michaela Kollárová, Štátny fond rozvoja bývania
Úskalia pri návrhu a realizácii prestavby školských zariadení na pasívne budovy a ich šanca na nezávislosť,
Aleš Brotánek, Centrum pasivního domu
Demonštračné projekty ukazujú nové možnosti, no bez podpory sa nezaobídu,
Zuzana Luptáková, Trnavský samosprávny kraj, Pavol Paradeiser, riaditeľ SOŠ Senica, Lorant Krajcsovics, Inštitút pre energeticky pasívne domy
Prvé energetické výsledky administratívneho centra EcoPoint Košice,
Rastislav Badalík, EcoPoint, s.r.o.,
ZUŠ HOLICE – verejná budova v pasívnom štandarde. Ako vznikla a prečo sa mestu vyplatí,
Dalibor Borák, DOBRÝ DŮM, s.r.o., Ladislav Effenberk, mesto Holice, Milan Bakeš, BW Stavitelství, s.r.o.,
 

Konferencia_SIEA_IEPD_Budovy_s_takmer_nulovou_Trnava_2015_19.jpgKonferencia_SIEA_IEPD_Budovy_s_takmer_nulovou_Trnava_2015_20.jpgKonferencia_SIEA_IEPD_Budovy_s_takmer_nulovou_Trnava_2015_30.jpgKonferencia_SIEA_IEPD_Budovy_s_takmer_nulovou_Trnava_2015_21.jpgKonferencia_SIEA_IEPD_Budovy_s_takmer_nulovou_Trnava_2015_23.jpgKonferencia_SIEA_IEPD_Budovy_s_takmer_nulovou_Trnava_2015_31.jpgKonferencia_SIEA_IEPD_Budovy_s_takmer_nulovou_Trnava_2015_24.jpgKonferencia_SIEA_IEPD_Budovy_s_takmer_nulovou_Trnava_2015_28.jpg

23. októbra 2015

3. BLOK: NOVÉ TECHNOLÓGIE, MATERIÁLY A POSTUPY PRE BUDOVY

Technológie a ich architektonické súvislosti,
Henrich Pifko, Inštitút pre energeticky pasívne domy
Inovatívne materiály a postupy pre ultranízkoenergetickú úroveň stavieb,
Martin Mihál, Xella Slovensko, spol. s r.o.
Akumulácia tepla v budove a voľné chladenie – účinné riešenia bez spotreby energie
Peter Bohuš, e-Dome, a.s
Potenciál využitia tepelného čerpadla pri vykurovaní a chladení vo veľkých budovách
Dušan Lukášik, Honors, a.s.

4. BLOK: AKO PREVÁDZKOVAŤ BUDOVY ENERGETICKY HOSPODÁRNE

Ako môže vykurovanie a vetranie v pasívnej administratívnej budove zásadne ušetriť prevádzkové náklady,
Bjorn Kierulf, Inštitút pre energeticky pasívne domy
Obnovené nízkoenergetické bytové domy sa nezaobídu bez energetického manažmentu. Čo by sme robili inak – 10 rokov po obnove,
Jan Sponar, mestská časť Brno – Nový Lískovec
Prestavba školskej budovy na bytový dom v Dubňanoch na Morave: projekt, realizácia a skúsenosti z prevádzky,
Zdeněk Kaňa, Úsporné bydlení, s.r.o.
Systém centrálneho vetrania v ultranízkoenergetickom bytovom dome Petržalské Dvory – prvé skúsenosti s uvedením do prevádzky,
Michal Lešinský, Inštitút pre energeticky pasívne domy
Pasívny štandard v polyfunkčnom bytovom dome Zelené Átrium – plány a realita,
Vladimír Šimkovic, Inštitút pre energeticky pasívne domy, Samuel Sůra, e-Dome, a.s.
Exkurzia IEPD s výkladom 
– polyfunkčný bytový dom Zelené Átrium, Štefana Moyzesa 2, Trnava (mapa )

Konferencia_SIEA_IEPD_Budovy_s_takmer_nulovou_Trnava_2015_32.jpgKonferencia_SIEA_IEPD_Budovy_s_takmer_nulovou_Trnava_2015_34.jpgKonferencia_SIEA_IEPD_Budovy_s_takmer_nulovou_Trnava_2015_35.jpgKonferencia_SIEA_IEPD_Budovy_s_takmer_nulovou_Trnava_2015_36.jpgKonferencia_SIEA_IEPD_Budovy_s_takmer_nulovou_Trnava_2015_37.jpgKonferencia_SIEA_IEPD_Budovy_s_takmer_nulovou_Trnava_2015_38.jpgKonferencia_SIEA_IEPD_Budovy_s_takmer_nulovou_Trnava_2015_39.jpgKonferencia_SIEA_IEPD_Budovy_s_takmer_nulovou_Trnava_2015_40.jpgKonferencia_SIEA_IEPD_Budovy_s_takmer_nulovou_Trnava_2015_41.jpgKonferencia_SIEA_IEPD_Budovy_s_takmer_nulovou_Trnava_2015_42.jpgKonferencia_SIEA_IEPD_Budovy_s_takmer_nulovou_Trnava_2015_43.jpgKonferencia_SIEA_IEPD_Budovy_s_takmer_nulovou_Trnava_2015_44.jpg

Podujatie sa konalo v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Tento projekt s názvom Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvyšovania informovanosti širokej verejnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.