002-2020-1440-KE

Dátum vystavenia 31.01.2020
Číslo 002-2020-1440-KE
Predmet kalibrácia meracieho prístroja
Názov a sídlo dodávateľa K-TEST, s.r.o., Letná 40, 042 60 Košice, IČO 31733671
Suma v EUR bez DPH 853,40 €
Zodpovedná osoba a funkcia Ing. Alexandra Velická, PhD., Generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok