Vrátiť sa na normálnu verziu

Objednávky

Dátum od - do

Číslo objednávky a popis objednaného plnenia Predpokladaná hodnota objednaného plnenia Dátum vyhotovenia Identifikačné údaje dodávateľa
270-2023-1040-BA
technicko-organizačné zabezpečenie odbornej exkurzie
3 640,60 € s DPH 08.06.2023 MERTEL, s. r. o., Skalná 11, 811 01 Bratislava, IČO: 35 967 412
271-2023-1040-BA
technicko-organizačné zabezpečenie odbornej exkurzie
3 597,40 € s DPH 08.06.2023 MERTEL, s. r. o., Skalná 11, 811 01 Bratislava, IČO: 35 967 412
272-2023-1040-BA
technicko-organizačné zabezpečenie odbornej exkurzie
3 525,40 € s DPH 08.06.2023 MERTEL, s. r. o., Skalná 11, 811 01 Bratislava, IČO: 35 967 412
273-2023-1040-BA
technicko-organizačné zabezpečenie odbornej exkurzie
3 424,60 € s DPH 08.06.2023 MERTEL, s. r. o., Skalná 11, 811 01 Bratislava, IČO: 35 967 412
274-2023-1040-BA
technicko-organizačné zabezpečenie odbornej exkurzie
3 554,20 € s DPH 08.06.2023 MERTEL, s. r. o., Skalná 11, 811 01 Bratislava, IČO: 35 967 412
275-2023-1040-BA
technicko-organizačné zabezpečenie odbornej exkurzie
3 280,60 € s DPH 08.06.2023 MERTEL, s. r. o., Skalná 11, 811 01 Bratislava, IČO: 35 967 412
276-2023-1040-BA
spoty a zvukové mutácie
13 152,00 € s DPH 08.06.2023 Mynd SK s.r.o., Rosinská 15C, 010 08 Žilina, IČO: 47 431 610
266-2023-1040-BA
zabezpečenie piatich podujatí „S kamarátkou energiou“
41 233,67 € s DPH 08.06.2023 MERTEL, s. r. o., Skalná 11, 811 01 Bratislava, IČO: 35 967 412
267-2023-1430-BA
oprava na SMV
1 020,00 € s DPH 08.06.2023 Rodex Car s.r.o., Komárňanská 83, 821 05 Bratislava, IČO 35 860 251
268-2023-1010-BA
dodanie tonerov
2 014,80 € s DPH 08.06.2023 CLEAN TONERY s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok, IČO: 35 891 866

Zobraziť
položiek na stránku