2013110

Dátum doručenia 09.04.2013
Číslo 2013110
Predmet odvoz odpadu 3/13
Názov a sídlo dodávateľa Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481
Suma v EUR s DPH 447,93 €
Identifikácia zmluvy Všeobecné záväzné nariadenie hlavného mesta Bratislavy č. 13/2012
Späť na celý zoznam faktúr