Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / O SIEA / Verejné obstarávanie

fb_logo

Verejné obstarávanie


Výzvy verejného obstarávania

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 3718: Poistenie áut – Havarijné poistenie a PZP“ (na rok 2019), 11.12.2018

Príloha č. 1A k NZ 3718: Podrobný opis predmetu zákazky pre časť 1.: „Poistenie áut – Havarijné poistenie" (na rok 2019)
Príloha č. 1B k NZ 3718: Podrobný opis predmetu zákazky pre časť 2.: „Poistenie áut – PZP“ (na rok 2019)
Príloha č. 2A k NZ 3718: „Návrh uchádzača na plnenie kritérií a zoznam SMV“ pre časť 1.:„Poistenie áut – Havarijné poistenie“ (na rok 2019)
Príloha č. 2B k NZ 3718: „Návrh uchádzača na plnenie kritérií a zoznam SMV“ pre časť 2.: „Poistenie áut – PZP“ (na rok 2019)
Príloha č. 3A k NZ 3718: „Kompletný sadzobník“  pre časť 1.: „Poistenie áut – Havarijné poistenie“ (na rok 2019)
Príloha č. 3B k NZ 3718: „Kompletný sadzobník“ pre časť 2.:  „Poistenie áut – PZP“ (na rok 2019)
Príloha č. 4A k NZ 3718: „Návrh poistnej zmluvy“ pre časť 1.: „Poistenie áut – Havarijné poistenie“ (na rok 2019)
Príloha č. 4B k NZ 3718: „Návrh poistnej zmluvy“ pre časť 2.:  „Poistenie áut – PZP“ (na rok 2019)

Zákazka s nízkou hodnotou (NZ 2118) s názvom „Technicko-organizačné zabezpečenie medzinárodnej konferencie SIEA Technológia verzus humanita, vrátane zabezpečenia služieb zahraničných expertov"

Vysvetlenie Výzvy na predkladanie ponúk NZ 2118

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 2118: Technicko-organizačné zabezpečenie medzinárodnej konferencie SIEA Technológia verzus humanita, vrátane zabezpečenia služieb zahraničných expertov, 05.11.2018

Príloha č. 1 k NZ 2118: Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy (Opis predmetu zákazky)
Príloha č. 2 k NZ 2118: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 3 k NZ 2118: Návrh Zmluvy o poskytovaní služieb
Príloha č. 4 k NZ 2118: Čestné vyhlásenie

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Roadshow so Žiť energiou

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 - Návrh na plnenie uchádzača

Príloha č. 3 - Návrh Rámcovej dohody

 Zrušenie zákazky - Roadshow so Žiť energiou

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Výroba, dodanie a montáž regálov- policových regálových zostáv

 Príloha č. 1 - OPIS PZ

 Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria

 Príloha č. 3 -Zmluva o dielo

 Príloha č. 4 -  Zoznam subdodávateľov


Podlimitná zákazka (PL1118) s názvom „PREZENTAČNÉ PREDMETY“, 11062 – WYT, Vestník č. 154/2018

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SUPO

Oznámenie o oprave 11062 - WYT, Vestník č. 154/2018 - 06.08.2018 (PL1118): "PREZENTAČNÉ PREDMETY" - 11217 - IOX
Súťažné podklady PL1118
Príloha č. 3 Rámcovej dohody, Špecifikácia predmetu rámcovej dohody

 

Nadlimitná zákazka (NL0818) s názvom "S kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež", VO č. 2018/S 143-327166 zo dňa 27.07.2018

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov

Príloha k odpovedi na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov ( NL0818)

Korigendum k Oznámeniu o vyhlásení verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu k nadlimitnej zákazke (NL0818): „S kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež"

Úprava súťažných podkladov k zákazke „S kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež" (NL0818)

Upravené znenie Súťažných podkladov (NL0818)

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Oznámenie o spôsobe elektronickej komunikácie

Upravené znenie súťažných podkladov

 

Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu k nadlimitnej zákazke (NL0818): „S kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež"

Upravené znenie Súťažných podkladov NL0818 (ďalej len "SUPO")

Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk a úprava SUPO (NL0818)

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania č. 2018/S 143-327166 zo dňa 27.07.2018 (NL0818): „S kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež"

Súťažné podklady NL 0818 (ďalej len "SUPO")
Príloha č.1 k časti A.2 SUPO (NL0818): Špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č.2 k časti A.2 SUPO (NL0818): Návrh na plnenie kritéria
Príloha č.1 k časti C. SUPO (NL0818): Nákresy
Príloha č.1 k časti D. SUPO (NL0818): Špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č.2 k časti D. SUPO (NL0818): Špecifikácia ceny za služby

  

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 2218: Tvorba scenára, produkcie a výroby audiovizuálneho diela na podporu inovačného povedomia na Slovensku, 12.07.2018

Príloha č. 1 k NZ 2218: Návrh uchádzača na plnenie kritéria (tabuľka)
Príloha č. 2 k NZ 2218: Návrh Rámcovej dohody
Príloha č. 3 k NZ 2218: Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy (Opis predmetu zákazky)

 

Podlinmitná zákazka (PL0418) s názvom „Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet", 8038 - WYT, Vestník č. 114/2018

Informácia o zrušení postupu VO (PL0418)

Oznámenie o oprave 8038 - WYT, Vestník č. 114/2018 - 11.06.2018 (PL0418): „Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet" - 9332 - IOX

Upravené znenie Súťažných podkladov PL0418 (ďalej len "SUPO")
Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk a úprava SUPO (PL0418)
Vysvetlenie SUPO (PL0418)

Oznámenie o oprave 8038 - WYT, Vestník č. 114/2018 - 11.06.2018 (PL0418): „Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet" - 8890 - IOX

Upravené znenie Súťažných podkladov PL0418 (ďalej len "SUPO")
Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk a úprava SUPO (PL0418)
Vysvetlenie SUPO (PL0418)

Oznámenie o oprave 8038 - WYT, Vestník č. 114/2018 - 11.06.2018 (PL0418): „Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet" - 8613 - IOX

Upravené znenie Súťažných podkladov PL0418 (ďalej len "SUPO")
Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk a úprava SUPO (PL0418)
Vysvetlenie SUPO (PL0418)

Výzva na predkladanie ponúk 8038 - WYT, Vestník č. 114/2018 - 11.06.2018 (PL0418): „Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet", 11.06.2018

Súťažné podklady PL0418 (ďalej len "SUPO")
Príloha č. 1 k časti A.1 SUPO (PL0418): Vyhlásenie o súhlase s podmienkami verejného obstarávania
Príloha č. 2 k časti A.1 SUPO (PL0418): Informácia o využití subdodávateľov
Príloha č. 1 k časti A.2 SUPO (PL0418): Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Rámcová dohoda PL0418 (ďalej len "RD")
Príloha č. 2 k RD (PL0418): Opis predmetu zákazky
Príloha č. 3 k RD (PL0418): Zoznam čerpacích staníc Dodávateľa
Príloha č. 5 k RD (PL0418): Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 6 k RD (PL0418): Podrobný spôsob výpočtu ceny PHM v čase odberu PHM

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 3717: Štúdia vzorovej hĺbkovej obnovy školskej budovy, 23.05.2018

Príloha č. 1 k NZ 3717: Návrh uchádzača na plnenie kritéria (tabuľka)
Príloha č. 2 k NZ 3717: Návrh Zmluvy na vypracovanie štúdie vzorovej hĺbkovej obnovy školskej budovy
Príloha č. 3 k NZ 3717: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 4 k NZ 3717: Rozpis priestorov


Výzva na predkladanie ponúk 5583 - WYS, Vestník č. 78/2018 - 20.04.2018 (PL0518): „Obstaranie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre potreby SIEA", 20.04.2018

Súťažné podklady PL0518 (ďalej len "SUPO")
Príloha č. 1 k časti A.1 SUPO (PL0518): Vyhlásenie
Príloha č. 1 k časti A.2 SUPO (PL0518): Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Rámcová dohoda PL0518 (ďalej len "RD")
Príloha č. 1 k RD (PL0518): Špecifikácia ceny
Príloha č. 4 k RD (PL0518): Opis predmetu zákazky

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 4417: Služby ilustrátora, animátora, textára, 17.04.2018
Príloha č. 1 k NZ 4417: Návrh kritéria a špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č. 2 k NZ 4417: Návrh Zmluvy o zabezpečení vytvorenia diela a udelenia licencií (súhlasu) na jeho použitie

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 3217: Dodávka a inštalácia inteligentných diaľkových meračov spotrieb plynu a elektrickej energie vo vybratých 6 budovách vrátane monitorovania týchto spotrieb, 16.03.2018

Príloha č. 1 k NZ 3217: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2A k NZ 3217: Návrh uchádzača na plnenie kritérií - Tabuľka
Príloha č. 2B k NZ 3217: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 3 k NZ 3217: Návrh Zmluvy na dodanie tovaru a poskytnutie služieb

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 0818: Odborné právne poradenstvo pre energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo, 15.03.2018
Príloha č. 1 k NZ 0818: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 2 k NZ 0818: Návrh Rámcovej dohody o poskytovaní právnych služieb

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 3917: Analýza dátových štruktúr externých elektronických údajov a údajov z rezortov a zriadenie, poskytnutie služby zberu údajov pre potreby analýzy energetickej efektívnosti, 25.01.2018
Príloha č. 1 k NZ 3917: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 2 k NZ 3917: Návrh zmluvy o poskytovaní služieb

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 4117: Organizačno-technické zabezpečenie účasti SIEA na veľtrhu ELO SYS 2018 Nitra a Coneco - Racioenergia Bratislava, 18.12.2017
Príloha č. 1 k NZ 4117: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 2 k NZ 4117: Návrh zmluvy o poskytovaní služieb
Príloha č. 3 k NZ 4117: Opis predmetu zákazky

 

Verejné obstarávanie - archív 

Nová vrstva.. 
 
© 2018 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).