556-2019-1055-BA

Dátum vystavenia 04.11.2019
Číslo 556-2019-1055-BA
Predmet výroba audiovizuálneho diela
Názov a sídlo dodávateľa Slovenská produkčná, a.s., Brečtanova 1, 831 01 Bratislava, IČO 35843624
Suma v EUR bez DPH 9 962,00 €
Identifikácia zmluvy Zmluva o dielo č. 58/2019/OZIV
Zodpovedná osoba a funkcia Ing. Alexandra Velická, PhD., Generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok