546-2019-1040-BA

Číslo objednávky 546-2019-1040-BA
Popis objednaného plnenia prenájom prezentačnej plochy
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 1 125,00 €
Dátum vyhotovenia 23.10.2019
Identifikačné údaje dodávateľa Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska, Radlinského 2801/28, 811 07 Bratislava, IČO 30778603
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Ing. Alexandra Velická, PhD., Generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok